Ook in het grote agrarische China heeft urbanisatie inmiddels intrede gedaan. Een fenomeen waar niemand meer omheen kan.

Het verschijnsel urbanisatie, de trek naar de steden, was 17 januari 2012 wederom in het nieuws. Het ANP kopte met “Meer Chinezen in de stad dan op het platteland”. Volgens het stuk wonen voor het eerst meer Chinezen in steden dan op het platteland, namelijk 51,27 % van de bevolking. Wat in China neerkomt op zo’n 691 miljoen mensen. Omdat China eeuwenlang voornamelijk een agrarische natie was waarin het overgrote deel van de bevolking op het platteland woonde, is dit een opvallende ontwikkeling.

Urbanisatie is een wereldwijd verschijnsel. TED-talker Geoffrey West beweert dat elke week tot 2050 een miljoen mensen wereldwijd naar de stad trekken voor een grotere kans op een baan en op zoek naar meer mogelijkheden op cultureel en sociaal gebied. Maar de Chinese overheid verwacht alleen in China al dat tot 2020 100 miljoen Chinezen van het platteland naar de steden trekken. Als dat waar is, gaat de verstedelijking nog veel sneller dan verwacht. Met het toenemen van stedelijke inwoners nemen tevens de negatieve eigenschappen van een stad toe, zoals verkeershinder, armoede en criminaliteit.

In Nederland is er sinds de jaren negentig sprake van een overheersende trek uit de periferie naar de randstad en dan met name in de universiteitssteden Amsterdam en Utrecht. De Nederlandse randsteden dijen uit en daarmee ook de positieve en negatieve effecten van een stad.

Met urbanisatie worden stedelijke uitdagingen dus groter en groeit de behoefte aan betrokken en participerende bewoners. Academie van de Stad speelt in op uitdagingen van groeiende steden door studenten, de stedelijke inwoners van vandaag en morgen, een sleutelrol te geven in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.