Om jonge statushouders tussen de 18 en 29 jaar effectiever te laten integreren, heeft een aantal organisaties in Almere samen met de gemeente het In Beweging+ project ontwikkeld. Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) bezocht een jaar geleden het IB+ project en was enthousiast over de aanpak. Op woensdag 9 januari was hij voor de tweede keer op bezoek bij het ROC om samen met wethouder Jerzy Soetekouw de resultaten te zien.

Pieter Heerma en Jerzy Soetekouw gingen in gesprek met beleidsmakers, docenten, coaches én studenten over de resultaten. Hierbij bekeken zij zowel het eerste jaar, als de verbeteringen die zijn doorgevoerd voor het huidige tweede jaar. Allen geven zij aan dat goede begeleiding cruciaal is voor goede inburgering en het vergroten van kansen voor nieuwkomers in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Nederlandse taal beheersen cruciaal

Om de kansen van jonge vluchtelingen te verbeteren is het belangrijk dat ze allereerst de taal leren. Daarnaast verhoogt een sociaal netwerk en een kwalificatiebewijs de kans op succesvol integreren aanmerkelijk. Via het IB+ programma krijgen vluchtelingen niet alleen een inburgeringscursus maar kunnen ze zich ook oriënteren op een beroep en vervolgonderwijs en krijgen zij begeleiding van een peer-to-peer-coach van Academie van de Stad.

Enthousiaste studenten

De studenten zijn enthousiast over IB+ project. Het merendeel uit het eerste jaar is namelijk doorgestroomd naar werk of onderwijs. Twee studenten van vorig jaar zijn aanwezig en volgen nu een HBO-schakeljaar bij Windesheim. Ze zijn daardoor heel tevreden over hoe IB+ hen daarbij heeft geholpen. Belangrijkste componenten waren het opbouwen van een netwerk en een veilige vertrouwde omgeving om de taal, de cultuur en het Nederlandse onderwijssysteem beter te leren begrijpen.

Bijvoorbeeld een studente van het huidige jaar vertelt hoe ze door het traject grote sprongen in haar Nederlands heeft gemaakt: ‘Hiervoor was ik te verlegen om Nederlands te spreken. Door IB+ heb ik zelfvertrouwen gekregen en zie ik veel mogelijkheden voor mijn toekomst. Ik wil graag in de zorg werken, waarvoor ik in mijn land heb geleerd’. Ze is de gemeente daarom erg dankbaar voor de extra begeleiding: ‘Zonder mijn klantmanager en IB+ had ik nu nog thuis op de bank gezeten’.

Goed perspectief

Pieter Heerma en Jerzy Soetekouw zijn het met de studenten eens dat intensieve begeleiding door de gemeente en onderwijspartners ondersteunt bij duurzame inburgering. Door middel van het inzetten van succesvolle voorbeelden kunnen anderen geïnspireerd worden om ook kansen te pakken voor een opleiding of een baan. Pieter Heerma heeft goede hoop dat, het nieuwe inburgeringsbeleid dat binnenkort besproken wordt in de Tweede Kamer, de gemeente Almere voldoende aanknopingspunten biedt om maatwerk te kunnen leveren voor de verbetering van de inburgering. Zodat nieuwkomers op de langere termijn een goed perspectief in Nederland hebben.

Dit project is bovendien mede mogelijk gemaakt door AMIF subsidie.