Evidence based

Bij Academie van de Stad werken we evidence based om meer inzicht te krijgen in wat maatschappelijke impact precies is. De European Venture Philantrophy Association faciliteert het Europese netwerk van sociale investeerders en ondernemingen en publiceerde ‘A practical Guide to Measuring and Managing Impact’ (EVPA, 2013). Dit handboek vormt de basis van onze benadering.

Het debat rond maatschappelijke impact heeft nog niet tot een eensluidende definitie geleid. EVPA verschaft wel duidelijkheid over de definitie van bepaalde termen die vaak gebruikt worden in de dialoog over impact meten. De impact waardeketen is daarin een veelgebruikt startpunt geworden, omdat het op een heldere manier de verschillen tussen de termen uitlegt: inputs, outputs, outcome en social impact. Om die reden worden deze definities ook door Academie van de Stad gehanteerd (EVPA, 2013).

impact theorie

Wij kijken naar resultaat en impact als belangrijkste pijlers in onze impactmeting. Voor aanvang van elk project formuleren we beoogde resultaten en doelstellingen op het niveau waar het project om vraagt. Na afloop van het project evalueren we met de betrokken partijen wat van deze doelstellingen en resultaten terecht is gekomen. De tastbare outputs die de projecten opleveren hebben we behoorlijk goed in beeld. We hebben het dan over producten (zoals een evenement, onderzoek of rapport), aantallen deelnemers of bereikte bewoners.

Effecten op de doelgroep

We vinden het belangrijk om – aanvullend op de tastbare uitkomsten – structureel te kijken naar de effecten op de doelgroep van de projecten. Zo kun je als organisatie antwoord geven op de vraag wat het de stad en haar bewoners heeft opgeleverd. Maar ook op welke manier de activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van deelnemende studenten en onderwijs. Om die laatste stap te kunnen zetten is het van belang de effecten op de doelgroep te corrigeren voor wat er sowieso was gebeurd, als wij dit project niet hadden uitgevoerd. Zodra we dat kunnen laten zien, spreken we over onze impact.

Om goede keuzes te maken is het eerst nodig om inzicht te krijgen in de te verwachten resultaten en mogelijke impact daarvan. Wij verwachten met onze projecten maatschappelijke impact te genereren. Maar op welke gebieden doen we dat? Hoe breng je structuur in al die te verwachten resultaten? Kortom, nog zonder iets te meten: hoe ziet het grotere plaatje eruit? Dat zie je in onze routekaart.

De routekaart

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is een zogenaamde impact routekaart van Academie van de Stad gemaakt: een visuele weergave van de route naar maatschappelijke meerwaarde. De termen uit bovenstaande definitie zijn hier het startpunt van.

Alle verwachte resultaten kun je in principe meten aan de hand van relevante indicatoren. Op verschillende manieren zetten we ons in om bovenstaand plaatje verder ‘in te kleuren’. Dat doen we bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met buurtbewoners in onze Springlevend Wonen projecten, door ervaringen vast te leggen van studenten, docenten en opdrachtgevers in de projecten en door andere zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens in de verschillende projecten structureel te verzamelen.

 

Alles weten over onze maatschappelijke impact? Kijk dan hier!