Dit is onze topper Naomi. Als derdejaars Toegepaste Psychologie gaat zij bij ons aan de slag als studentcoördinator bij StudentJobCoach in Amsterdam Zuidoost. Zij begeleidt 10 studentjobcoaches die ieder voor zich een aantal jongeren in Amsterdam Zuidoost coachen naar werk, opleiding of stage. ‘Het lijkt me super tof om binnen deze stage veel te leren over projectmanagement en tegelijkertijd bij te dragen aan actuele maatschappelijke vraagstukken’ geeft Naomi aan. Na de eerste stageweek is de ontwikkeling al in volle gang, maar waar zit die impact van StudentJobCoach nog meer?

Jong en kwetsbaar

Het CBS kwam deze zomer met positieve cijfers naar buiten over jeugdwerkloosheid. Jongeren blijken over het algemeen goed in staat aansluiting te vinden bij de aantrekkende economie. In april waren nog 128.000 jongeren werkloos tegenover 107.000 jongeren in juli 2021. Volgens het CBS de laagste stand sinds maart 2020. 

Hoewel deze cijfers een positieve ontwikkeling laten zien voor jongeren in het algemeen ziet het er voor veel kwetsbare jongeren veel minder gunstig uit. Zij zijn hard getroffen door de coronacrisis. Thuisonderwijs heeft de kansenongelijkheid vergroot en ook een tekort aan stageplekken en sociaal isoloment blijken volgens een onderzoek van Movisie (2021) een probleem. Zonder extra ondersteuning dreigt deze groep langdurig werkloos te worden en daarbij ook steeds minder aansluiting bij de samenleving te vinden. 

Peer-to-Peer aanpak

Gemeenten en de Rijksoverheid hebben brede pakketten aan maatregelen aangekondigd om dit te voorkomen. Ook met Academie van de Stad werken wij hard aan het toekomstperspectief van deze kwetsbare jongeren via ons project StudentJobCoach. In nauwe samenwerking met de jongerenadviseurs van het Jongerenpunt in Amsterdam Zuidoost zetten verschillende studenten zich binnen hun stage in als coach voor jongeren die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Juist nu de economie aantrekt en steeds meer (stage) bedrijven hun deuren weer openen is het belangrijk dat kwetsbare jongeren die aansluiting kunnen vinden. 

Waar liggen mijn kwaliteiten, wat wil ik eigenlijk studeren, hoe schrijf ik een goede brief, en hoe hou ik mezelf gemotiveerd? Dit zijn vragen die wij veel zijn tegenkomen binnen StudentJobCoach de afgelopen jaren. Met hun coachingsvaardigheden weten onze stagiairs hier vaak een verschil te maken maar bovenal zijn zij gewoon een leeftijdsgenoot die ook heeft geworsteld met bovenstaande vragen. Naast de wellicht een passende baan of studiekeuze levert deze peer-to-peer aanpak vaak ook wederzijds begrip, inspiratie of zelfs vriendschap op. 

Studentjobcoach Naomi kijkt uit naar aankomend jaar: ‘het is ontzettend leuk en inspirerend om met allemaal jonge mensen om je heen te werken.’ Juist doordat je allemaal jong bent, kun je je goed verplaatsen in de situatie van de ander, ervaart Naomi.

Naast Naomi zullen zullen meer dan 40 studentjobcoaches en 7 andere coördinatoren zich inzetten voor het toekomstperspectief van kwetsbare jongeren in zowel Utrecht, Amsterdam en Almere. Op naar een jaar vol impact en ontwikkeling!

 

StudentJobCoach