Het kabinet wil graag een sterke samenleving die ruimte biedt voor ontplooiing. Dit geldt als basis voor de inzet van een Maatschappelijke Diensttijd voor jongeren. Het meedoen aan een Maatschappelijke Diensttijd biedt jongeren de ruimte om hun talenten te verkennen en verder te ontwikkelen en geeft hen de mogelijkheid om in aanraking te komen met maatschappelijke initiatieven. Om de Maatschappelijke Diensttijd te realiseren is er een actieprogramma opgezet waarbij verschillende proeftuinen in Nederland kunnen experimenteren met het organiseren en uitvoeren van de Maatschappelijke Diensttijd. De resultaten die binnen deze proeftuinen tot stand komen bieden aanknopingspunten om de Maatschappelijke Diensttijd verder in te richten.

Proeftuin MET

Sinds september 2018 is young professional Ruby van Academie van de Stad betrokken bij de proeftuin MET in Almere. De titel MET staat voor Maatschappelijke Ervaringstijd en is door de jongeren zelf bedacht omdat zij dit beter vinden passen dan de landelijke term. De proeftuin in Almere is opgezet door het lectoraat Klantenperspectief in ondersteuning en zorg van hogeschool Windesheim Flevoland. Ruby ondersteunt het projectteam met het werven van jongeren en het begeleiden tijdens MET-trajecten. Er is een werkgroep opgezet van middelbare scholieren uit Almere die het lectoraat adviseren over het werven van jongeren en de invulling van Maatschappelijke Ervaringstijd. Het is belangrijk dat de MET wordt ingevuld door en voor jongeren, zodat het aansluit bij de doelgroep en jongerenparticipatie stimuleert.

Hoe ziet Ruby’s werk eruit?

Ruby vertelt: “Als young professional bij Academie van de Stad krijg je veel ruimte om je rol binnen een project vorm te geven. Dit maakt het zowel laagdrempelig als uitdagend. Ik word begeleid door een projectcoördinator vanuit AvdS waarmee ik mijn doelen bepaal en evalueer. Op deze manier ontdek ik waar mijn interesses en kwaliteiten liggen en werk ik continu aan mijn ontwikkeling. De Maatschappelijke Ervaringstijd in Almere is een dynamisch project waarbij zowel jongeren, studenten als verschillende professionals betrokken zijn. Dit maakt het heel afwisselend: het ene moment begeleid ik een werkgroep bestaande uit een diverse groep scholieren afkomstig van een VMBO- en gymnasiumschool uit Almere, en het andere moment voer ik overleg met organisaties over een mogelijke samenwerking tussen hen en de MET of staat er een brainstorm op de planning om na te denken over hoe we meer studenten bij ons project kunnen betrekken. Deze afwisseling maakt het werk uitdagend en heel gevarieerd; twee dingen die ik heel belangrijk vind in mijn werk.”

Inhoudelijke uitdaging

“Inhoudelijk vind ik het project ook heel interessant. Het is leuk om na te denken over hoe jongeren gestimuleerd kunnen worden om een bijdrage te laten leveren aan de samenleving. Ik ontdek nu dat veel jongeren graag iets willen betekenen voor bijvoorbeeld ouderen, maar vaak niet weten hoe of waar ze daarvoor terecht kunnen. Twee deelnemers aan onze MET hebben nu met wat ondersteuning van een student zelf geregeld dat ze iedere week op een vast moment langs kunnen gaan in een verzorgingstehuis om spelletjes te spelen met de ouderen. Ze vinden het zo leuk dat ze nu al aangeven graag langer door te gaan dan dat het project eigenlijk duurt. Ik vind het heel mooi om die ontwikkelingen te zien gebeuren en ik realiseer me dat ik dit mede mogelijk heb gemaakt. Ook de jongeren uit de werkgroep maken een enorme ontwikkeling door. Naast dat ze wat betreft hun inhoudelijke bijdrage steeds sterker worden en ze steeds grotere verantwoordelijkheden op zich nemen, geven ze ook aan vaardigheden te ontwikkelen die ze normaal op school niet meekrijgen. We hebben het bijvoorbeeld regelmatig over wat een ‘professionele houding’ aannemen inhoudt en ze oefenen veel met presenteren, brainstormen en plannen.”

Hoogtepunt

“Hoogtepunt van het project tot nu toe was een bezoek van minister-president Mark Rutte die met de jongeren en studenten in gesprek ging over de Maatschappelijke Diensttijd. Uit de discussie bleek Mark Rutte erg te spreken over onze proeftuin! Het was een indrukwekkende bijeenkomst voor de jongeren, maar ook voor mijzelf”, aldus Ruby.


maatschappelijke diensttijd