Studenten zijn de grootstedelijke professionals van de toekomst

Werken in de grote stad wordt voor professionals steeds uitdagender en complexer. De grootstedelijke professional van de toekomst werkt voor en met mensen die heterogenere groepen vormen. Binnen deze groepen worden diverse, kortdurende, onderlinge verbanden aangegaan die dynamischer en internationaler worden. De professional van de toekomst staat voor opgaven die grotere onderlinge verwevenheid en steeds meer verschillende aspecten en dimensies kennen. Hierdoor wordt de beroepspraktijk meervormiger en onvoorspelbaarder, vervagen de grenzen tussen professies, moeten professionals zowel over specialistische als generieke kennis en vaardigheden beschikken en kunnen zij hun werk niet in isolement doen.

Wij bieden studenten de mogelijkheid de specialistische kennis, vaardigheden en beroepservaring die zij zich tijdens hun studie eigen maken te verdiepen en te verbreden met generieke kennis over grootstedelijke fysieke en sociale infrastructuur, projectgestuurd werken en interdisciplinariteit en de ‘21ste eeuwse vaardigheden’: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken en communiceren. Zo ontwikkelen studenten zich tot zogenaamde ‘T-shaped professionals’: grootstedelijke professionals van de toekomst die monodisciplinaire diepe specialistische kennis en vaardigheden combineren met 21ste eeuwse multidisciplinaire meta-cognitieve en brede vaardigheden.

Werken met Academie van de Stad biedt onze studenten een platform om hun kennis toe te passen in de praktijk en hun professionele vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast leveren ze een directe bijdrage aan de sociale omgeving waarin ze wonen en studeren. Deze combinatie is zeldzaam in het academisch onderwijs en onze studenten maken daar dankbaar gebruik van.
Anita Montolalu
Docent Economie en Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit

Studenten zijn de grootstedelijke burgers van de toekomst

Burgerschapsvorming is een belangrijke doelstelling in het hoger onderwijs. Academie van de Stad sluit bij deze doelstelling aan door bij te dragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden die studenten nodig hebben voor maatschappelijk bewustzijn en burgerschapszin in de 21ste eeuw. We bieden studenten de gelegenheid hun betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding en sociale en culturele vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Door mee te doen aan onze projecten leren studenten deze 21ste eeuwse vaardigheden ‘in het echt’: via de leef- en werkervaringen die zij zelf opdoen in de grote stad en via de ervaringen van allerlei verschillende mensen uit alle lagen van de stedelijke samenleving. Studenten ontwikkelen zo een toekomstvisie en geven invulling en zin aan hun toekomstig bestaan als burgers in de grote stad.

Ben je benieuwd naar voorbeelden?

Bekijk alle projecten