“Ik moet toegeven, ik had me mijn langverwachte stageperiode anders voorgesteld. Tóch kan ik zeggen dat het een erg leerzame én gezellige stageperiode was bij Academie van de Stad”, vertelt Marise, studente Sociologie. Vanuit de Gemeente Amersfoort kwam de opdracht om een meetmethode te ontwerpen. In de toekomst wordt hiermee de voortgang van de twee Vreedzame Wijken in de stad jaarlijks gemonitord. Tijdens dit project hebben  de studenten deze meetmethode ontworpen en de eerste meting uitgevoerd.

De overkoepelende vraagstelling luidt als volgt: Hoe ervaren de buurtbewoners, de professionals, de ouders, de kinderen, de Vreedzame Wijk in de wijken Liendert en Schuilenburg? Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, is gekozen om diverse meetinstrumenten te combineren: online-enquête onder buurtbewoners, interviews met betrokken professionals, opdrachten voor kinderen en korte interviews met ouder en kind. De onderstaande foto is gemaakt van een van de antwoordbladen van de kinderen. Een ander kind antwoordde: “Ik zeg dan: ‘Hallo, kunnen we niet misschien dat jij hier 15 min mogen spelen en daarna jullie zijn?”

 

Een van de antwoordbladen van het enquete onderzoek bij kinderen.

 

Elkaar nauwelijks gezien

Ondanks dat we elkaar niet of nauwelijks in het echt hebben gezien, hebben wij, Cemre, Marise en Annemarie hebben het project ‘Vreedzaam Monitoren’ als een zeer waardevolle ervaring beschouwd. We hebben bijna dagelijks contact gehad en de samenwerking via de online platformen is vanaf het begin erg soepel verlopen. En als dan een keer een laptop uitvalt of iedereen tegelijk begint met praten.. Of de kat over het toetsenbord loopt, dan lach je daar gewoon om!

“Het opbouwen van een netwerk terwijl je thuis je stage loopt, klinkt misschien onwaarschijnlijk. Gelukkig heb ik het tegendeel ervaren”, Cemre, studente Sociologie. Interviews, vergaderingen met de gemeente en ander soort afspraken hebben ons veel bijgebracht. Zowel op het gebied van kennis als contacten. Corona of niet, mensen waren bereid om met ons te praten over de Vreedzame aanpak.

Dit zijn Marise, Cemre en Annemarie. De drie studenten die onderzoek hebben verricht.

 

Impact maken

“Het presenteren van het eindproduct middels een Youtube video, trok misschien wel meer toehoorders dan wanneer dit fysiek had plaatsgevonden”, zegt Annemarie, student Algemene Sociale Wetenschappen. De aanwezigen bij de afsluitende Teams meeting waren niet alleen gebiedsmanagers en stichting Vreedzaam. Maar ook welzijnsmedewerkers en schooldirecteuren waren van de partij. De video met resultaten en aanbevelingen is ook gedeeld met de betrokken wethouders. Hierdoor merken we dat je echt impact kan maken.

Wij vonden het hoe dan ook een enorm leerzame ervaring. Ondanks dat nu alles online moest in plaats van fysiek. We hopen dat ons onderzoek kan bijdragen aan de Vreedzame Wijk en dat toekomstig onderzoek weer face-to-face kan plaatsvinden. Meer weten over dit project? Neem contact met ons op via utrecht@academievandestad.nl of 085 3033 707.