Nederlandse taal in de praktijk

In ons onderzoek richtten we ons op de vraag met welke mate cursisten de Nederlandse taal in de praktijk toepassen en wat de succesfactoren en belemmeringen zijn die optreden tijdens het leren van de taal in de praktijk. Ook onderzochten we welke de rol de taalaanbieder daarbij speelt en welke aanbevelingen de cursisten hebben.

45 interviews later

Na 45 interviews kunnen we concluderen dat nieuwkomers niet alleen Nederlands in de les leren, dat gebeurt ook in de praktijk. Ten eerste oefenen cursisten de Nederlandse taal met taalcoaches of met vrijwilligers in taalcafés. Sommigen zijn er goed in geslaagd hun eigen sociale netwerk aan te boren als talige omgeving. Zo spreken ze regelmatig Nederlands met hun buren of vrienden. Daarnaast zoeken statushouders soms plekken op die niet expliciet bedoeld zijn om het Nederlands te leren, maar die wel bijdragen aan hun taalverwerving. Zoals werk, vrijwilligerswerk of andere activiteiten. Desalniettemin zijn er veel praktische belemmeringen voor het spreken van Nederlands. Zo kan het een gebrek aan tijd zijn of het spreken van Engels. Maar ook het zoeken naar ontspanning in de eigen taal laat soms het Nederlands verwateren. En sommigen ervaren het taalniveau zelf als een belemmering.

De taalaanbieder

De taalaanbieder speelt een grote rol in het aansporen tot het oefenen in de praktijk. De manieren waarop de docenten de cursisten aansporen verschilt echter enorm. Cursisten vertellen dat hun docenten aanraden om te kijken naar het Jeugdjournaal en YouTube-video’s. De cursisten oefenen ook praktijksituaties in de les of bespreken onderwerpen die met de praktijk te maken hebben, zoals de cultuur in Nederland. De aansporingen van de docenten lijken veelal vrijblijvend te zijn. Een aantal cursisten gaf aan dat ze meer praktijkgerichte oefeningen in de les zouden willen krijgen. Terwijl een ander deel van de cursisten graag meer Nederlands wil oefenen buiten de klas.

Onze ervaring

Al met al lijkt het erop dat de respondenten behoefte hebben aan antwoorden op persoonlijke vragen over Nederland en de Nederlandse taal. Een taalcoach zou dit gat eventueel kunnen vullen. Taal wordt tastbaar en begrijpelijk wanneer iemand zijn of haar kennis kan toepassen en bevragen in de praktijk. 

Het onderzoeksresultaat!

Zie hieronder de resultaten en aanbevelingen die uit dit onderzoek zijn voortgekomen.