Wat is de StageCarrousel?

Sietse begint te vertellen: “Als ik het uitleg aan mijn vrienden zeg ik altijd dit: We doen een project waarbij we jongeren verbinden aan werkgevers in Amsterdam Noord. Eigenlijk zouden deze werkgevers korte stages aanbieden maar door de huidige corona maatregelen hebben we een online programma opgezet waarbij we inwoners aan werkgevers verbinden. Zo vergroten we hun netwerk, bouwen ze ervaring op en ontwikkelen ze onderling goed contact”. Besta vult aan: “Wij als studentcoördinatoren zorgen ervoor dat alles goed verloopt, we zorgen voor de aanmeldingen van jongeren via de partners, begeleiden de jongerejaars studenten die de jongeren begeleiden, en we houden contact met de werkgevers.” Wat ze allemaal doen in het project kan je hier uitgebreid lezen.

Dat klinkt als veel, hoe hebben jullie dat ervaren dit afgelopen studiejaar?

Beiden zijn het erover eens: het was een rollercoaster. Sietse ligt toe: “Er waren veel veranderingen en de constante hoop op dat we iets fysiek kunnen organiseren. Terugkijkend was het goed zo, maar op het moment was het soms lastig om constant aan te passen. Ik heb er super veel van geleerd. Zoals projectcoördinator Eva zegt: Life is all about how well you handle plan B”. Besta voegt daar aan toe dat het inderdaad soms uitdaging was maar dat de pieken hoog waren. “Het moment dat het goed gaat, dat kan een hard of een zacht succes zijn, maakt het het waard. Samen voelen en vieren je die successen, dat geeft energie en enthousiasme om door te gaan.”

Wat was jullie grootste succes?

Het is een heel mooi en dynamisch project waarbij veel nieuwe verbindingen zijn gelegd. Dit heeft voor wederzijdse ontwikkelingen gezorgd op verschillende niveaus”. Besta gaat door en vertelt over hoe een coachee natuurlijk van de coach leert maar ook andersom hoe de coaches, stagiaires toegepaste psychologie en social work, leren van de ervaring die ze opdoen. Maar het gaat verder dan dat, werkgevers komen in contact met jongeren uit de buurt en jongerenadviseurs denken mee op strategisch niveau. Zelfs de portefeuillehouder Sociaal Domein is een keer aangesloten en kreeg via deze weg een beter beeld van wat er speelt onder de jongeren uit Stadsdeel Noord. Voor Sietse was dat dan ook het succesmoment dat hem het meest is bijgebleven. “Iedereen kwam samen en er ontstonden veel nieuwe verbindingen. Daar werd de waarde voor iedereen duidelijk.”

Hadden jullie een doel aan het begin van het project?

“Vanaf het begin heb ik gezegd als ik één iemand help, ben ik al blij. Dat is zeker gelukt, we hebben al veel meer mensen geholpen!”, vertelt Besta. Ook Sietse sluit zich hierbij aan, samen noemen ze op wie ze al hebben geholpen. Stuk voor stuk verhalen over jongeren wiens beeld werd vergroot en die na het meedoen meer mogelijkheden zagen voor werk, studie of interesses. “We hebben geprobeerd de deelnemers meer in zichzelf te laten geloven en als groep een sense of community te creëren. Daar hebben we verschil kunnen maken”. 

Ook op persoonlijk vlak hadden de studentcoördinatoren, die zelf nog studeren en stagelopen, doelen. Zo was Sietse geïnteresseerd in de verschillende manieren van communicatie met verschillende partijen, iets dat hij zeker kwijt kon in deze stage. “Mijn doel was alle neuzen dezelfde kant op krijgen, dat is zeker bij een nieuw project belangrijk. Hier heb ik veel over geleerd, we hebben iedereen samengebracht en veel enthousiasme en steun ontvangen”. 

Wat willen jullie nog bereiken?

Momenteel doet de tweede groep deelnemers mee aan het project. Besta hoopt nog meer successen met hen te kunnen bereiken en nog meer mensen te kunnen helpen. De komende maanden wil ze dat alles soepel verloopt en dat ze de coaches goed begeleidt zodat zij hun taak weer goed kunnen doen. “Ik hoop dat de deelnemers voelen dat we dit voor hen doen en dat we het graag doen!”

In juni stoppen de stages van de studentcoördinatoren, hier bereiden ze zich steeds meer op voor. Sietse wil deze laatste maanden ook gebruiken om een goede basis neer te leggen voor de volgende studentcoördinatoren. “We waren de eersten dus er zijn veel dingen anders gegaan dan verwacht. Onze lessen wil ik graag verwerken in een goed handboek voor de volgende studentcoördinatoren. Ook wil ik ervoor zorgen dat de partners en contacten die we hebben volgend jaar weer met net zo veel enthousiasme mee doen.”

Wil jij volgend jaar verder met dit project, solliciteer dan hier!