Sinds de zomer van 2017 wonen vier studenten in de Geuzenwijk in Utrecht Zuilen. Academie van de Stad begeleidt de studenten bij hun inzet, de woning (met huurkorting) wordt via de woningcorporatie Mitros geregeld. Zo maken zij samen de wijk een stukje mooier. Op donderdag 11 april organiseerden de studenten een clean up-tocht door de buurt met kinderen van de Prinses Margrietschool.

Na goed gecontroleerd te hebben of er niemand meer naar de wc moest, was het dan zo ver! De kinderen mochten hand in hand op pad. Al zingend en huppelend op de stoep, in het zonnetje. Samen met de juf en wat moeders ging één groep naar het Julianapark, terwijl de andere groep zich dieper de wijk in verplaatste. Eenmaal gearriveerd kreeg iedereen uitleg van de heren van Stadsbedrijven. Een geel hesje dragen was verplicht, net zoals het niet omhoog zwaaien met de prikker. De moeders en juffen kregen de taak om een vuilniszak in de hand te houden, waar de kinderen het vuil in konden dumpen.

Springlevend Wonen

Geuzenwijk is onderdeel van een Springlevend Wonen project in Utrecht. Het is een formule van stichting Academie van de Stad. Hierbij zet een team van studenten zich in voor de leefbaarheid van de wijk. De Springlevend Geuzenwijk is in opdracht van woningcorporatie Mitros en Wijkbureau Noordwest opgezet. Het verbeteren van de leefbaarheid is voor beide partijen een belangrijk speerpunt. Samen met bewoners en wijkorganisaties bedenken de studenten relevante en waardevolle projecten in de wijk en zetten die op. Ter ondersteuning van hun rol als studentcoördinator krijgen ze een woning met voorrang en huurkorting vanuit de woningcorporatie. Zo dragen de studenten als medebewoner bij aan hun eigen buurt.

Clean Up

De studenten haakten het organisatieonderdeel Stadsbedrijven van gemeente Utrecht aan. De gemeente had de taak op zich genomen om alle leerlingen te voorzien van knijpers, hesjes en vuilniszakken. Samen stonden de 56 kinderen van groep 1 en 2 met juffen, ouders, de studenten en enthousiaste medewerkers van Mitros en de gemeente klaar om de buurt schoner te maken. Zo leerden de kinderen de buurt beter kennen én kwamen ze in aanraking met de mensen die de buurt schoon houden.

Een dag waar zowel de kinderen, juffen, Stadsbedrijven, Mitros en de studenten vrolijk op terug kijken. De wijk beter leren kennen en schoonhouden – allemaal in een geel hesje met elkaar verbonden.