Academie van de Stad werd uitgenodigd om met zes studenten aan te sluiten bij een onderhandelingsoverleg. Deze zes studenten nemen deel of hebben deelgenomen aan een van de maatschappelijke projecten die stichting Academie van de Stad opzet en coördineert. De jongeren vertelden door middel van een kort, beeldend verhaal wat hun dromen zijn voor de toekomst van onze provincie.

Waarom dromen?

De vijf politieke partijen die in de provincie Utrecht samen een coalitie willen vormen, hebben de afgelopen weken gesproken over inhoudelijke onderwerpen die voor hen van belang zijn. Met het presenteren van dromen van jongeren wilde Academie van de Stad de onderhandelaars het belang meegeven van de volgende generatie. De opvattingen van deze jongeren kunnen zij hopelijk ook meenemen bij het vormen van de nieuwe strategische agenda van de provincie.

Toegankelijk en inclusief

De zes studenten, afkomstig van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, werkten allemaal hun eigen droom uit. Een droom die in 2050 uitgekomen zou moeten zijn. Tijdens de bijeenkomst op 17 mei kwamen zij een voor een de ruimte binnen. Ze liepen rondom de vergadertafel en elke keer als er een lampje aan ging, vertelde een student zijn of haar droom. Zo hoopt rechtenstudent Kees dat iedereen in de toekomst gebruik kan maken van rechtspraak doordat de kosten van een juridisch proces lager zijn. En Esther, student Pedagogische Wetenschappen, wil dat in 2050 ieder mens en elke groep in de maatschappij geaccepteerd wordt.

Een nieuwe tijd, een nieuwe generatie

Kees mocht ook het slotwoord verzorgen: “De wereld verandert snel. Mijn opa’s en oma’s hadden geen internet en televisie, geen Mariokart en Pokémon. Het is nu meer geaccepteerd dan 50 jaar geleden om zoenende vrouwen op straat te zien, of om een papadag te nemen. Opvattingen veranderen, idealen zegevieren, de wereld is maakbaar. En dat biedt kansen.” En toen, alle studenten samen: “Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe generatie.” De onderhandelaars reageerden erg enthousiast op het ‘optreden’ van de studenten. En de studenten zijn blij en trots dat ze een stukje konden bijdragen aan hun eigen provincie!


dromen provincie Utrecht