Hester, Lot en Iris

Wij, Hester Kragt, Lot Kooijman en Iris Verheul, zijn drie studenten van de Universiteit Utrecht, die samen werken aan een onderzoek naar de attituden, motivaties en mogelijkheden van bewoners omtrent duurzaamheid. Om meer inzicht te krijgen in de wijk, de energietransitie en verduurzaming hebben wij afgelopen vrijdag een interview mogen houden met een wethouder van de gemeente Bunnik: Paul Heijmerink. Naast wethouder is hij ook inwoner van de Oranjebuurt. 

Het interview

Wat ontzettend tof dat de wethouder tijd voor ons vrij had gemaakt om mee te doen aan dit interview! Een dag van te voren hadden we het interview goed voorbereid en duidelijke rollen verdeeld. Echte zenuwen waren dus niet nodig. We voelden ons meteen thuis in de online Teams-meeting, helaas net iets te letterlijk. Ondanks dat we elkaar dus niet fysiek konden spreken was het een erg prettig gesprek. Door zijn enthousiasme en openheid hebben we een kijkje mogen nemen in de sferen van de Oranjebuurt, de gemeente Bunnik en het wethouderschap. 

Duurzaamheid in de Oranjebuurt

De wethouder gaf aan dat het thema duurzaamheid erg leeft in de wijk: “Iedereen voelt wel aan dat het niet goed gaat zoals het nu gaat met het klimaat”. In zijn rol als bewoner van de Oranjebuurt kijkt hij zelf ook naar verbeteringen in het isoleren van zijn huis. Wethouder Heijmerink vindt het belangrijk dat de gemeente in gesprek gaat met de bewoners om samen naar de gang van zaken en oplossingen te kijken. De gemeente is nu nog erg zoekende in hoe ze dat gaan aanpakken. De sociaalwetenschappelijke inzichten, die wij hopen te gaan leveren, vindt hij van toegevoegde waarde om dit probleem op te lossen. De wethouder heeft er in ieder geval vertrouwen in dat er stappen worden gemaakt op weg naar een klimaat-neutrale gemeente. En wij hopen daar natuurlijk een steentje aan bij te dragen.