Begin september zijn wij met negen tweedejaars HBO-studenten begonnen aan het StudentJobCoach Refugees Project. De komende maanden zetten ze zich twaalf uur in de week in als StudentJobCoach voor statushouders in Almere. De studenten komen van de opleidingen Social Work (Windesheim Almere) en Sociaal Juridische Dienstverlening (Hogeschool Utrecht). Ze worden gekoppeld aan statushouders in de leeftijdsgroep 18 tot 29 jaar. Het idee achter het project is dat ze, juist als leeftijdsgenoten, goed in staat zijn om de statushouders te helpen om de taal te leren, een sociaal netwerk op te bouwen en de weg door de stad te leren kennen. Op deze manier willen we een positieve impact maken in de stad Almere.

Een integrale aanpak

Het StudentJobCoach-project is opgezet om bij te dragen aan de integrale aanpak van de gemeente. In 2016 is de Gemeente Almere namelijk begonnen met een nieuwe integrale aanpak voor vluchtelingen. In deze aanpak worden focuspunten in het integratiebeleid, zoals taal, inburgering en de toeleiding naar werk, gecombineerd. Hiermee wil de gemeente ervoor zorgen dat vluchtelingen in Almere sneller een opleiding starten, een betaalde baan vinden en participeren in de samenleving. Onderdeel hiervan is de ontwikkelde methodiek IB+ (in Beweging Plus), waarbij jonge statushouders een jaar lang intensief worden begeleid in een veilige omgeving. Hierbij gaan de statushouders elke dag naar het ROC om kennis te maken met de Nederlandse taal en cultuur. Daarnaast is ‘maatwerk’ een belangrijke norm in het beleid. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de persoonlijke situatie en behoeften van de statushouder. Waar de een meer aandacht nodig heeft dan de ander, wordt extra hulp geboden.

StudentJobCoach Refugees

Van links naar rechts: Marthylan, Barbara & Shrewien, het team achter StudentJobCoach Refugees

Taalmaatjes

Het project StudentJobCoach Refugees is opgezet om bij te dragen aan het succes van deze integrale aanpak. In het project werken de StudentJobcoaches met statushouders van Praktijk Onderwijs Almere (PrO) en In Beweging (IB+). Via een buddsysteem worden de jongeren gekoppeld om de taal te leren en de weg door de stad te leren kennen. Het is een interdisciplinair project waarbij de jongerejaars studenten worden begeleid door twee ouderejaars studenten: Shrewien en Marthylan. Shrewien volgt de studie Social work op het Windesheim (Almere) en Marthylan de studie Global Project & Change Management aan Windesheim (Zwolle). Vier dagen in de week lopen zij stage als studentcoördinatoren. Barbara Safradin van Academie van de Stad is de projectcoördinator vanuit Almere en begeleidt hen bij hun taken en ontwikkelingen binnen dit project.

De eerste ontmoeting

De eerste ontmoeting met de jonge statushouders was op 28 september op de locatie PrO Almere met de TT1 Klas. Door middel van speeddating hebben de StudentJobcoaches kennis gemaakt met hun taalmaatjes. In de maand november zullen de eerste ontmoetingen plaatsvinden met de In Beweging (IB+) groep van het ROC. Het enthousiasme van zowel de studentcoaches als de statushouders is groot. Het is leuk om iemand met een verschillende achtergrond te leren kennen. Bovendien is er een goede klik tussen de studenten en hun taalmaatjes.  Via wekelijkse intervisies, georganiseerd door de studentcoördinatoren Marthylan en Shrewien, zullen de studentjobcoaches ervaring opdoen in verschillende coachstijlen, workshops krijgen van experts in het netwerk en zelf casussen aandragen om te bespreken. Dit allemaal om de coaches een zo goed mogelijk leerproces te geven. De studentcoördinatoren zullen dit samen met projectcoördinator Barbara overzien en invullen op basis van de wensen en behoeften van de studenten. 

Shrewien StuCo

Studentcoördinator Shrewien

Wat verwachten de studentcoördinatoren?

Shrewien: “Ik verwacht dat het project mij voldoening geeft in het helpen van vluchtelingen die nog zoekende zijn in ons kleine veilige Nederland. Vorig jaar heb ik de ervaringen opgedaan als StudentJobcoach. Ik verwacht dat ik dit jaar ons team van StudentJobcoaches de kennis kan meegeven die ik heb opgedaan en ze handvatten kan bieden om dit jaar dezelfde voldoening te geven als hoe ik dit vorig jaar heb gevoeld.”

StudentJobCoach Almere

Studentcoördinator Marthylan

Marthylan: “Mijn uitdaging in dit project ligt in het behouden van de kwaliteit van communicatie tussen de verschillende partijen. Dat wil ik bereiken door duidelijk te communiceren en te plannen zodat iedereen uit deze ervaring komt met een tevreden gevoel over het verloop van het project en een drang om dit proces komende jaren nog beter te doen. Ik verwacht dat de coaches zich kunnen professionaliseren door dit proces en zodoende een waardevol maatje kunnen zijn voor hun coachees.

Van mijn eigen bijdrage verwacht ik dat ik de jonge studentcoaches kan begeleiden en de juiste vragen kan vinden om hun zelfredzaamheid, eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel aan te wakkeren. Daarnaast verwacht en hoop ik dat ik sterk blijf communiceren  zodat het netwerk sterk blijft en onderhouden wordt. ”  

Almere is een stad rijk aan verscheidenheid. Met dit project maken wij het verschil door verschillende werelden met elkaar kennis te laten maken en op duurzame wijze te focussen op inclusie en diversiteit. Wij kijken uit naar een mooi leerjaar voor zowel de studenten als de begeleiders en het gehele netwerk van Academie van de Stad!