Studenten en stagiairs. Wie zijn het en wat kunnen ze betekenen voor de organisatie? Academie van de Stad vertelt graag meer over de ervaringen van studenten, en wat het werken in opdracht van de gemeente Almere voor hen oplevert.

In 2018 was de pilot van het project StudentJobcoach Refugees, een project waarbij studenten van sociale opleidingen een jaar lang jonge statushouders coachen die bezig zijn met het IB+ traject van de gemeente Almere en partners. Het IB+ traject is een samenwerking tussen de gemeente Almere, het ROC van Flevoland, Windesheim Flevoland, het Taalcentrum en Academie van de Stad om het studiesysteem inzichtelijker te maken, zodat deze jonge statushouders sneller kunnen uitstromen naar een studie die bij hen past. Door IB+ wordt de kloof verkleind tussen het krijgen van een verblijfsvergunning en het integreren door een opleiding en/of werk. Ook voor het schooljaar 2018/2019 wordt weer peer to peer coaching ingezet en is een nieuwe groep studentencoaches alweer 5 maanden aan het werk!

Focus op de peer

De eerste maand stond in het teken van trainingen, informatieve sessies, excursies en de startbijeenkomst. Door eerst te focussen op het overdragen van alle kennis over de doelgroep zijn de coaches goed voorbereid. In oktober 2018 ging de coaching echt van start: eerst ontmoetten de coaches twintig IB+ cursisten en eind oktober vond de ontmoeting plaats met twintig cursisten van PrO Almere. De coaches hebben ook nog contact met cursisten die vorig jaar het IB+ traject hebben gedaan en nu een mbo of hbo opleiding volgen. Het is ontzettend mooi om te zien hoe zij hun eerste stappen zetten in het beroepsonderwijs en zo kunnen beginnen aan de volgende stap. Om ervoor te zorgen dat deze overgang goed verloopt en om uitval te voorkomen, kunnen ze ondersteund worden door een studentencoach van StudentJobcoach Refugees. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de AMIF subsidie.

 

Coachen

De afgelopen vijf maanden hebben de studentcoaches met zowel de oud-cursisten als de huidige cursisten veel mooie gesprekken gevoerd. Ook zijn de studentcoaches bezig met het organiseren van verschillende groepsactiviteiten, zoals spelletjes- en sportmiddagen. Coach Marina heeft een stukje geschreven over  wat zij tot nu toe heeft ervaren tijdens haar stage:


“Ik ben sinds oktober werkzaam als stagiaire bij Academie van de Stad in Almere. Ik coach vier statushouders en voer wekelijks gesprekken met hen. Samen met de statushouders stel ik doelen op om aan te werken, die beschreven worden in een coachplan. Tijdens het coachgesprek besteed ik veel aandacht aan het ontdekken van zijn of haar mogelijkheden en talenten. Daarnaast probeer ik hen inzicht te geven in alles wat er komt kijken bij het studeren of werken in Nederland. Ook werken we in de coachgesprekken samen om de sociale netwerken van de jongeren uit te breiden door samen naar activiteiten in de buurt te gaan. Nu we halverwege het project zijn merk ik dat de statushouders steeds beter weten wat ze wel of niet in de toekomst willen gaan doen. Ik vind het bijzonder om hen te mogen helpen met het opstellen van doelen voor hun toekomst en vind het fijn dat de vertrouwensband sterk aanwezig is, want dat zorgt voor motivatie bij zowel de jongeren als bij mij voor het behalen van de doelen!”