De laatste jaren leek het met de jeugdwerkloosheid in Amsterdam steeds beter te gaan. Afgelopen zomer schreef het Parool nog dat de cijfers gehalveerd waren ten opzichte van 2014. Met de uitbraak van Covid-19 lijkt dit positieve beeld minder rooskleurig te worden. Volgens een artikel in NRC van begin april over bijstandsaanvragen ‘kreeg Amsterdam in de laatste week van februari 313 aanvragen, twee weken later waren dat er 830’. Vooral jongeren melden zich voor steun. Veel jongeren die werken in de horeca of detailhandel hebben een uitzend- of nulurencontract waardoor het gemakkelijk is voor een werkgever om ze niet meer in te plannen of direct te ontslaan.

Jeugdwerkloosheid maakt keuzes omtrent een loopbaan niet makkelijker. Want ga je werken of toch nog doorstuderen? Misschien een traineeship of stage? Om jongeren te ondersteunen in het maken van deze keuze, heeft Academie van de Stad het project StudentJobcoach opgericht en blijkt al jaren succesvol. Dit project is ontstaan uit de ‘Aanpak Jeugdwerkloosheid’ van wethouder Vliegenthart, en nu een van de succesformules in Amsterdam. In het project StudentJobcoach coachen HBO studenten andere jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan, opleiding of stage.

Peer-to-peer coaching

Een partner van Academie van de Stad binnen dit project is Streetcornerwork. Streetcornerwork werkt o.a. voor jongeren die vanwege sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. De medewerkers van Streetcornerwork ondersteunen en begeleiden, verwijzen door, activeren en behartigen de belangen van deze jongeren. Bert, een van de collega’s van Streetcornerwork, ervaart de samenwerking met Academie van de Stad als erg waardevol. Volgens hem is de één-op-één coaching tussen studenten en jongeren, een van de sterke punten van het project. Hij zegt er het volgende over:

“De peer-to-peer coaching kan erg motiverend werken voor deze jongeren. Het zien van iemand van hun eigen leeftijd kan indruk op ze maken. Daarnaast kunnen de studenten soms een betere aansluiting maken op de belevingswereld van de jongere waardoor er hele andere gesprekken plaatsvinden dan wanneer je met een hulpverlener in gesprek bent.”

Doelgericht werken aan een baan of opleiding/ervaringen

Het project werkt in een nauw samenwerkingsverband met andere partners in de buurt. Volgens de collega van Streetcornerwork is StudentJobcoach vooral een aanvulling omdat er tijd en ruimte is voor bepaalde begeleiding die zij zelf niet hebben:

“Het project sluit goed aan bij de tekortkomingen van hulpverleningsorganisaties. Vaak hebben wij geen tijd om uitgebreid een motivatiebrief of cv te maken of vacatures te zoeken. De jobcoaches hebben deze tijd wel. Het sluit daarom goed aan op het werk wat wij doen alleen is er op bepaalde gebieden meer tijd en aandacht. Daarnaast is het voor de jongeren ook fijn omdat deze soms hulpverlener moe zijn. Dan kan het voor deze jongeren ook weer motiverend werken om echt met iemand doelgericht te werken aan een baan of opleiding”.

Samen met een coach bespreken de jongeren hun doel voor de coaching en hoe dit te bereiken. Sommige jongeren willen er graag achterkomen welke opleiding bij ze past. Andere zijn op zoek naar een carrièreswitch. Een van de jongeren die afgelopen jaar gecoacht is:

“Ik heb geleerd om goed naar mezelf te kijken: wat wil ik, waar heb ik behoefte aan heb en welke talenten/eigenschappen wil ik verder ontwikkelen. Door hier goed naar te kijken kan je goed zien of je doel hier bij past en zo niet wat je dan moet doen om je doel bij te stellen”. Een ander laat weten dat: “Ik heb geleerd als je hulp nodig hebt dat je het aan kan geven. En als ik iemand zie die ergens hulp mee nodig heeft, dan ga ik diegene ook helpen”.

StudentJobcoach 2020-2021

In september zullen we weer van start gaan met het project in zowel stadsdeel Noord als Nieuw-West. We verwachten een flinke club jongeren die door de Covid-19 crisis wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wil je hieraan bijdragen? Solliciteer dan als Studentcoördinator of als Studentjobcoach