Studenten van de Minor Big Data van de Hogeschool Utrecht houden zich bezig precies met deze vragen. Vanaf half april mogen ze dit via Academie van de Stad gaan toepassen op een tastbare casus in hun eigen leefwereld. Binnen het project Slimmer en Schoner gaan zij in opdracht van het programma Utrecht Schone Stad aan de slag met de vraag: hoe kunnen we de verzamelde data van Utrecht Schone stad op zo’n manier organiseren dat het kan bijdragen aan een nóg schoner Utrecht?

 

Utrecht Schone Stad

Utrecht Schone Stad is een programma van het onderdeel Stadbedrijven van de Gemeente Utrecht, dat zich bezig houdt met, je raadt het misschien al, het schoonhouden van de stad Utrecht. Want zoals ze zelf zeggen: ‘Utrechters zijn trots op hun stadsie en dat willen we graag zo houden’. Daarom is de gemeente druk bezig met verschillende aspecten van het schoonhouden van de stad: het organiseren van participatie rondom het opruimen van zwerfafval, het schoonhouden van de mooie parken in Utrecht en het registreren van afval rondom ondergrondse containers (de zogenoemde bijplaatsingen). Hier komt veel bij kijken en Utrecht Schone Stad vindt het belangrijk om het schoonhouden van deze plekken samen met de bewoners te organiseren. Maar hiervoor moeten ze natuurlijk wel weten wat de afval ‘hotspots’ zijn en op welk punt ze het beste hun vrijwilligers kunnen inzetten. Precies hier komt het belang van data om de hoek kijken. 

 

Smart Cities 

Het belang van data bij het organiseren van o.a. de publieke ruimte wordt onderkend door steden die projecten opzetten in het kader van ‘Smart Cities’. Over de hele wereld zijn steden bezig met hun doorontwikkeling naar een slimme stedelijke ruimte, waarbij geavanceerde technologie gebruikt wordt om bij te dragen aan cruciale uitdagingen in de stad zoals vervuiling, verkeer en de bevolkingsdichtheid (Dameri, 2013). Het project Slimmer en Schoner kan gezien worden als een project waarbij studenten kunnen gaan verkennen hoe deze manier van werken in te bouwen is met de thema’s waar Utrecht Schone Stad zich dagelijks mee bezig houdt. 

 

Slimmer en Schoner 

Binnen het project Slimmer en Schoner zal een groep studenten van de Minor Big Data zich bezighouden met de data rondom de bijplaatsingen en het schoonhouden van de parken. De studenten gaan met een frisse blik naar de data kijken en bedenken welke vormen van data je zou kunnen combineren en hoe je de data het beste kan visualiseren. Studenten werken daarbij aan een prototype van een systeem dat data verzameld, er ‘iets’ mee doet en vervolgens visualiseert. Hierbij volgen ze een human-centered aanpak; de eindgebruiker staat centraal, want deze moet het systeem uiteindelijk gaan gebruiken. Voor de zomer wordt het project afgesloten met een presentatie waarin de studenten hun inventarisatie, combinaties en visualisatie van de data aan de gemeente en betrokkenen presenteren.

Docent van de minor Big Data en onderzoeker Levien Nordeman: ‘Het mooie van dit project is dat we samen gaan leren en verkennen hoe we door het gebruik van data inzichten kunnen verkrijgen over hoe we de stad nog schoner kunnen houden én hoe we bewoners hierbij kunnen betrekken. In dit geval gaat het ook over patronen en gedragingen door bewoners in de stad die je niet altijd ziet als medewerker van de gemeente, en juist aan de hand van data kan je dit in beeld brengen en hierop gaat handelen.’

 

Bronnen

Dameri, R. P. (2013). Searching for smart city definition: a comprehensive proposal. International Journal of computers & technology, 11(5), 2544-2551.