In september 2016 startten de GGD Amsterdam en Academie van de Stad voor het eerst met het project Lang Leve de Liefde in het MBO. Studenten van de minor Diversiteit in de Stad van de Hogeschool van Amsterdam geven als gastdocent lessen “Lang Leve de Liefde” aan MBO-studenten.

Lessen over relaties

In september 2018 begon alweer de derde groep van deze minor aan dit project. In twee trainingen, verzorgd door de GGD Amsterdam, zijn zij klaargestoomd voor het geven van deze lessen. Voorbereid en voorzien van het lesmateriaal werden zij in duo’s het veld ingestuurd met als doel het gesprek aan te gaan over liefde, relaties en seksualiteit. Het uitgangspunt van deze lessen is het creëren van bewustwording rondom deze actuele thema’s. We spraken de gastdocenten na de afloop van de lessen over hun ervaringen.

Interessante gesprekken

Veel gastdocenten gaven aan dat de MBO-studenten aanvankelijk wat sceptisch tegenover het onderwerp stonden. Over het algemeen reageerden ze zenuwachtig en onrustig aan het begin van de lessen. Misschien voor vele anderen ook een herkenbare reactie op dit onderwerp. De gastdocenten kregen de indruk dat er nog een taboe op rust. Eenmaal gestart met de lessen verdween die schaamte toch al snel. Er bleek grote interesse onder de studenten. De gastdocenten daagden hen uit om over liefde, relaties en seksualiteit na te denken en erover in discussie te gaan. Hierdoor ontstonden er interessante gesprekken en mooie momenten. Een illustrerend voorbeeld dat een gastdocentenduo deelde: “Een van de studenten kwam uit de kast tijdens onze les. Wij zagen dit achteraf echt als een compliment. Zij voelde zich blijkbaar veilig genoeg om dit tijdens de les te delen met haar klasgenoten’’.

Overwinning

Niet alleen MBO-studenten hebben iets opgestoken van de lessen, ook voor de gastdocenten zelf was het een leerzame ervaring. Velen zagen het van tevoren als een uitdaging. Heftige standpunten en meningen van de studenten kwamen aan bod tijdens de lessen. De gastdocenten beseften hoe belangrijk het is om deze onderwerpen bespreekbaar te maken en hoopten een -spreekwoordelijk- zaadje te planten.

Door de dialoog aan te gaan probeerden zij standpunten vanuit een andere hoek te belichten. Het voelde als een overwinning voor de gastdocenten wanneer zij alle studenten motiveerden om deel te nemen aan de lessen. Eveneens koppelden zij terug dat hun persoonlijke mening niet relevant hoeft te zijn om de studenten inzicht te geven over hun eigen visie betreffende het thema seksuele diversiteit. Wat de gastdocenten mee willen geven aan hun opvolgers: “Zie het als een uitdaging. Ga het gesprek aan. Je komt in aanraking met diverse groepen studenten. Het verbreedt je horizon, dat is super leerzaam’’.

Geslaagd project

Met een gevoel van trots wordt er door de gastdocenten teruggekeken op een geslaagd project. Van veel MBO-docenten kregen de gastdocenten terug dat het thema nog erg leefde onder de studenten. Het taboe lijkt daardoor voor een deel te zijn doorbroken. Sommige studenten namen het initiatief om het tijdens andere lessen ook bespreekbaar te maken: missie geslaagd!