Taalvaardigheid in Amsterdam

Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om goed deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Bij veel mensen met een taalachterstand is er last van schaamte terwijl ongeveer 12% van Nederland een taalachterstand heeft en verwacht wordt dat dit aantal zal stijgen. Zo’n 100.000 Amsterdammers zijn niet voldoende taalvaardig. Daarom zetten wij ons samen met studenten Social Work en Toegepaste Psychologie, afdeling Volwassenenonderwijs van de Gemeente Amsterdam en verschillende taalscholen al 10 jaar in om de taalvaardigheid van volwassen in Amsterdam te verbeteren. Op het jubileumfeest vroeg ik aan de verschillende aanwezigen: “Wat betekent project EduCoach voor jou?”

Damayanti – Opdrachtgever Gemeente Amsterdam

Damayanti: “Sinds de opzet van het project 10 jaar geleden ben ik betrokken. Het belang van de taal leren is zo groot! Samen met ambtenaren, taalscholen en Academie van Stad is dit project vormgegeven. Project EduCoach is een soort leergemeenschap waar iedereen die betrokken is op zijn eigen niveau kan leren.”

“Project EduCoach is een soort leergemeenschap waar iedereen die betrokken is op zijn eigen niveau kan leren.”

Damayanti: “De EduCoaches leren hoe ze zinvol kunnen bijdragen aan de maatschappij en leren een groep kennen waar ze vaak eerder nog niet in contact mee zijn geweest. Een mooie herinnering vind ik: een coach die aangaf dat zij op verjaardagen nooit meer op dezelfde manier mee zou praten over Amsterdammers met een migratieachtergrond door hoe ze de taalcursisten had leren kennen. De studentcoördinatoren doen belangrijke werkervaring op waarbij ze hun verantwoordelijkheidsgevoel, begeleiding en coaching capaciteiten ontwikkelen. De taalcursisten leren de taal en groeien ook in hun durf door de extra aandacht, oefenmogelijkheden, uitstapjes en andere uitnodigingen om te participeren in de samenleving. Ook zelf leer ik van het project. Ik zie steeds weer dat een project pas leeft als je jonge mensen betrekt. Ook al weten ze er soms minder vanaf, ze gaan gewoon, hup actie! Na 10 jaar is er nog niks van die dynamiek verloren gegaan.”

Alieen – Taaldocent Sagenn (Alfabetisering, A0 en A1 groepen)

Alieen: “De cursisten in mijn taallessen beheersen de taal nog vrijwel niet. Zeker voor dit niveau is persoonlijke aandacht van groot belang en het begeleiden van de groep vraagt veel aandacht. In drie groepen kreeg ik er een EduCoach bij, voor iedereen betekende dit veel! Voor mij bieden ze een frisse blik en ondersteuning. Hierdoor zijn de lessen voor de cursisten gevuld met nieuwe activiteiten en meer persoonlijke aandacht.

“De aanwezigheid van de EduCoaches geeft ruimte voor extra vragen van de cursisten en motiveert iedereen om meer hun best te doen.”

Alieen: “De aanwezigheid van de EduCoaches geeft ruimte voor extra vragen van de cursisten en motiveert iedereen om meer hun best te doen. Dat gun ik iedereen die de Nederlandse taal leert maar ook de taaldocenten!”

 

Jill – Studentcoördinator (Student Toegepaste Psychologie)

Jill: “Voor mij betekent Project EduCoach: anderen helpen. Toen ik zelf EduCoach was 2 jaar geleden, zag ik wat voor verschil je maakt voor de cursisten. Nu als studentcoördinator hoor ik van de EduCoaches die ik begeleid alle mooie verhalen. De cursisten groeien natuurlijk in hun taalvaardigheden maar juist ook de groei in zelfverzekerdheid, de verbinding met elkaar en de samenleving is mooi om te zien.”

“Voor mij betekent Project EduCoach: anderen helpen.”

Jill: “De groep wordt hecht en onderneemt samen activiteiten zoals het bezoeken van een buurthuis of een bibliotheek. Het allermooiste van het project vind ik dat iedereen, de Gemeente, de taalscholen, de taaldocenten, Academie van de Stad, de EduCoaches, eigenlijk allemaal verschillende mensen en organisaties, samenwerken om iets te betekenen voor de maatschappij! In deze rol sta ik wat verder van de cursisten af, maar door de EduCoaches te begeleiden, leer ik hen de cursisten beter te helpen. Ik ben blij dat ik door deze stage bij kan dragen aan iets positiefs en maatschappelijke impact kan maken.”

Trisha – EduCoach (Student Social Work)

Trisha: “De taalles die ik ondersteunde was een NT1 groep, zij spreken de taal goed omdat ze al lang in Nederland wonen of het hun moedertaal is maar hebben moeite met lezen en schrijven. Waar ik achter kwam is dat het om veel meer gaat dan dat, het gaat voor een groot deel ook om de verbinding.”

“Waar ik achter kwam is dat het om veel meer gaat dan dat, het gaat voor een groot deel ook om de verbinding.”

Trisha: “Zo was er iemand die elke les voor iedereen koffie zette, door dit ritueel voelde iedereen zich op zijn gemak en kon iedereen even landen. Het belang van deze verbinding werd voor mij steeds duidelijker en het creëren van verbinding heb ik ook echt geleerd. Door deze stage ben ik er ook meer achter gekomen wat ik zou willen doen. Juist het helpen van kwetsbare mensen via toegankelijke activiteiten zoals bij Project EduCoach spreekt mij enorm aan.”

 

Lees meer over het project EduCoach op de projectpagina.