Het belang van taal

Dit jaar gaat voor de elfde keer het project EduCoach van start! Al sinds 2013 ondersteunen studenten Toegepaste Psychologie en studenten Social Work van de Hogeschool van Amsterdam cursisten in de Nederlandse taal en hun inburgering. Twee derdejaars stagiairs – ofwel studentcoördinatoeren – sturen deze studenten aan.

Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om goed deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Van de Amsterdamse beroepsbevolking zijn ongeveer 100.000 mensen onvoldoende taalvaardig. Amsterdam wil alle Amsterdammers in staat stellen hun leven lang naar vermogen deel te nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Goed taalonderwijs staat aan de basis van die ambitie. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. 

 

Educoach

 

Taalcursussen EduCoach

Daarom biedt de gemeente Amsterdam taalcursussen aan voor Amsterdammers die een taalbehoefte hebben. Tijdens deze cursus wordt er aan de taalvaardigheid gewerkt. Het blijft echter een uitdaging om de taal ook buiten de lessen toe te passen. De EduCoaches hebben daarom in het project EduCoach de volgende doelen:

Het stimuleren van taalcursisten om buiten de klas activiteiten te ondernemen. Dit om zo meer in contact te komen met de Nederlandse taal;

Het waarborgen van de individuele aandacht en ondersteuning van taalcursisten;

Het bevorderen van de participatie en integratie van de cursisten in het algemeen. 

Tijdens de lessen ondersteunen de EduCoaches de taaldocenten maar observeren ze ook waar behoeften liggen voor activiteiten buiten de lessen. De EduCoaches organiseren vervolgens deze activiteiten en motiveren daarmee de taalcursisten de taal buiten de les toe te passen.

 

10-jarig jubileum

Afgelopen jaar was het 10-jarig jubileum van EduCoach! De studentcoördinatoren hebben een mooie bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen bij dit mooie project.

 

10-jarig jubileum EduCoach 2023

 

Bekijk ook onderstaande film om een impressie te krijgen van EduCoach:

 

 

Wil je meer weten over het project EduCoach? 

Neem contact op met projectcoördinator Joek:

Joek Hartogh Heys van de Lier
joek@academievandestad.nl
06 1123 3092