Het belang van taal

Het beheersen van de Nederlandse taal is een voorwaarde om goed deel te nemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Van de Amsterdamse beroepsbevolking zijn ongeveer 100.000 mensen onvoldoende taalvaardig. Amsterdam wil alle Amsterdammers in staat stellen hun leven lang naar vermogen deel te nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Goed taalonderwijs staat aan de basis van die ambitie. Voor kinderen, maar ook voor volwassenen. 

Met het project Educoach draagt Academie van de Stad bij aan inclusief en goed taalonderwijs in Amsterdam. Het project gaat dit jaar voor de elfde keer van start! Al sinds 2013 ondersteunen studenten Toegepaste Psychologie en studenten Social Work van de Hogeschool van Amsterdam cursisten in de Nederlandse taal en hun inburgering. Twee derdejaars stagiairs sturen die studenten aan, dit worden ook wel de studentcoördinatoren genoemd.

 

Taalcursussen Educoach

Daarom biedt de gemeente Amsterdam taalcursussen aan voor Amsterdammers die een taalbehoefte hebben. Tijdens deze cursus wordt er aan de taalvaardigheid gewerkt. Het blijft echter een uitdaging om de taal ook buiten de lessen toe te passen. De EduCoaches hebben daarom in het project EduCoach de volgende doelen:

  • Het stimuleren van taalcursisten om buiten de klas activiteiten te ondernemen. Dit om zo meer in contact te komen met de Nederlandse taal;
  • Het waarborgen van de individuele aandacht en ondersteuning van taalcursisten; 
  • Het bevorderen van de participatie en integratie van de cursisten in het algemeen.
  • Tijdens de lessen ondersteunen de EduCoaches de taaldocenten maar observeren ze ook waar behoeften liggen voor activiteiten buiten de lessen. De EduCoaches organiseren vervolgens deze activiteiten en motiveren daarmee de taalcursisten de taal buiten de les toe te passen. 

 

]Educoach

 

Creatieve oplossingen

De afgelopen twee jaar zijn anders gelopen dan iemand had kunnen voorzien. Door de corona-maatregelen kon de basis van het project niet uitgevoerd worden zoals we gewend zijn, namelijk met cursisten op pad. We moesten creatief kijken naar de uitvoering van dit jaar. Gelukkig werken we met gemotiveerde, out-of-the-box denkende, slimme en flexibele studenten die niet weg deinzen voor een uitdaging. Vanaf het moment dat de maatregelen ingingen hebben ze zich flexibel opgesteld en gezocht naar nieuwe manieren waarop we onze doelen kunnen behalen. Klik hier voor de digitale successen van 2020 en lees hier meer over de creatieve oplossingen bedacht door de student coördinatoren.

 

Bekijk ook onderstaande film om een impressie te krijgen van EduCoach:

 

 

Wil je meer weten over het project Educoach? 

Neem contact op met projectcoördinator Maya:

Maya van de Ven

maya@academievandestad.nl

06 1554 4334