Deze beide kanten van de stad kennen ook de studenten van ons Springlevend Wonen project aan de Paladijnenweg. Voordat de studenten er kwamen wonen, was het onrustig rondom de appartementen. De afgelopen anderhalf jaar hebben Cas, Meike, Evianne en Esther juist met veel plezier aan de Paladijnenweg gewoond. Samen met hun buren zetten ze activiteiten op om te zorgen voor verbinding en een fijne leefomgeving. Na anderhalf jaar zijn de doelen behaald en ter afsluiting van het project Springlevend Wonen Paladijnenweg is op vrijdag 29 januari de eindbijeenkomst waarin de studenten hun bevindingen en adviezen geven. 

Projectcoördinator Jasmijn, vanuit Academie van de Stad, start de eindbijeenkomst. Even koekeloeren waar iedereen nu precies zit. We zien natuurlijk de studenten, een aantal mensen van gemeente Amersfoort en Indebuurt033. En zelfs SRO is aanwezig. Maar woningcorporatie Portaal spant de kroon met zeven aanwezigen! Stipt om half 11 beginnen we. We beginnen met een (virtuele) rondleiding door de Paladijnenweg. Hier kan je meelopen en -kijken:

Via dit filmpje loop en kijk je mee op de Paladijnenweg!

Korte terugblik

“Allereerst hoop ik dat jullie de video leuk vonden!” aldus Cas. “Toen we hier kwamen wonen hebben we ons voorgesteld door simpelweg langs de deuren te gaan. We merkte dat des te meer contact we hadden hoe opener de bewoners werden om gesprekken met ons te voeren. Op deze manier konden we in kaart brengen wat er leeft op de Paladijnenweg.” Het is duidelijk dat er een aantal grote uitdagingen lagen toen de studenten begonnen. Via een mooie terugblik komt Cas bij een helder advies: Persoonlijk contact. “Wij denken ook dat dit onze kracht was. En dat hier veel mee bereikt kan worden.”

Persoonlijk contact

Door simpelweg langs de deuren te gaan konden de studenten laten zien dat ze er waren: in het appartementengebouw en voor de buren. Esther en Evianne vertellen dat ze aan het begin gezien werden als de hulpjes van Portaal: “Dus deden we er alles aan om het vertrouwen van de buren te winnen door ons enthousiasme!” Zo zijn de studenten gestart met een laagdrempelig koffie-uurtje. En dat bleek meestal succesvol. Niet altijd, want ze hebben natuurlijk ook wel eens niemand ontvangen.

Een groot hoogtepunt op de Paladijnenweg was toch wel de nieuwjaarsborrel. Daar hebben ze dan ook veel tijd in gestopt. “Het was onwijs leuk en er waren zelfs meer dan 20 mensen aanwezig!” Ook was dit een moment vol nieuwe ontmoetingen tussen buren die elkaar nog nooit gezien hadden. Een verrassend groot succes wat ons de motivatie gaf om door te gaan. In de loop van de maanden kwamen er ook steeds meer buren naar de studenten toe om te helpen of om initiatieven op te gooien. Een ander moment waar veel positieve energie in zat was de Koffiebus: op die manier leerde de studenten ook de omwonende buren kennen.

De Nieuwjaarsborrel op de Paladijnenweg

Corona

Het was niet altijd makkelijk. En zeker door Corona moesten de studenten ook creatieve activiteiten bedenken. Zo bedachten zij: het muziekconcert in de binnentuin, bingo op afstand en als afsluiting van de zomer een Zomerfeest. Hier was zelfs de wethouder bij aanwezig! Esther zegt: “We hebben er vooral voor proberen te zorgen dat er een positieve sfeer bleef hangen.” Evianne vult haar verder aan: “Een van de mooie initiatieven vanuit de buren is de Rommelmarkt geweest. Daaruit merkte we dat er veel positieve contacten en energie vrij kwam .”

Meike gaat verder over de positieve energie. “De kracht was de gezelligheid en het aansluiten op wat de bewoners echt wilden. Zo werkt een moestuin niet en is er veel weerstand, maar als ze wel iets willen, zoals de Rommelmarkt, is er enorm veel positieve energie. Buren vinden het heel leuk als wij iets voor de buurt organiseren, maar wij merkten dat het wel heel lastig is om zelf initiatief te nemen.” Daarom hebben de studenten een boekje gemaakt om de buren op weg te helpen. Hierin hebben ze een stappenplan gemaakt in hoe je activiteiten goed kan organiseren. “Het kan soms nogal ingewikkeld en onduidelijk zijn wat er wel en niet mag en dan komt dit stappenplan van pas waar deze vragen al beantwoord zijn.”

Dit sluit mooi aan bij eerdere adviezen van Cas: “Het is belangrijk rekening houden met de veerkracht van de buurt. Mensen hebben een bepaalde mate van veerkracht, maar op een gegeven moment is dat op en daarmee ook het geduld. Dat bepaalt ook hoeveel vertrouwen mensen hebben in de instanties die hen kunnen helpen. Ons advies is daarom ook om via persoonlijk contact de veerkracht te behouden.” En daarmee dragen de studenten het stokje weer over aan Portaal, Indebuurt033 en de gemeente Amersfoort.

Zomerfeest op de Paladijnenweg.

Take Home Message

Na het overzicht en de straffe aanbevelingen van de studenten en een goed gesprek tussen de aanwezigen, waren we natuurlijk benieuwd naar de boodschap die men mee naar huis zou nemen. Vanuit de gemeente Amersfoort nam gebiedsmanager Olaf de Koning het woord:  “Wat er gebeurd is op de Paladijnenweg is dat we vooral nu beter weten hoe we met dit soort situaties om moeten gaan. Wij denken als organisatie vooral in overlast bestrijden, over-plaatsen van mensen, maar dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal. Wat jullie [de studenten] hebben ingevuld is de andere helft. Het bouwen aan vertrouwen en hiermee de rust inbouwen. Jullie hebben laten zien hoe dat op een goede manier kan. Wij, als instanties, moeten nu laten zien dat wij proactief en outreachend zijn naar de Paladijnenweg. Vooral ook meer signalen halen dan alleen maar afwachten. Dat is wat ik meeneem. Ik wil het graag uitdragen wat we hier bereikt hebben. Heel erg bedankt vooral voor deze mooie leerervaring!”

Arjen Rus, vanuit Portaal, sluit zich helemaal aan bij Olaf. “We kwamen van ver. Twee jaar geleden was het niet best en worstelde we met de vraag hoe we dit konden oplossen. En jullie hebben als studenten dat eigenlijk opgelost. En nu is de vraag hoe we die positieve vibe kunnen behouden. Ik denk veel contact onderhouden en de signalen opvragen.”

“Ik vind het fantastisch om te zien wat jullie bereikt hebben met elkaar. Toen deze problematiek begon hebben we onderzoek gedaan en ook daaruit bleek dat de zorg ook anders georganiseerd is in leefcomplexen.” gaat Marjolein van Alphen, oud- gebiedsmanager van gemeente Amersfoort (betrokken bij de opstart van de SW),verder. “Dit is echt een mooi voorbeeld project van hoe je leefbaarheid toch echt kan verbeteren. Draag dit uit! Dit is een voorbeeld van hoe je met deze nieuwe werkelijkheid kan omgaan. Ik hoop dat dit voor het hele land of in ieder geval in Amersfoort een mooi voorbeeld kan zijn!”

Wil je ook een project opstarten?

Gelukkig kunnen we ons samen met de gemeente Amersfoort, woningcorporaties en hoger onderwijsinstellingen ook komende maanden inzetten voor deze stad midden in ons land. Vooruitkijkend gaan we komende maanden met studenten aan de slag met actuele thema’s zoals  ondernemers, autovermindering en veiligheid in de stad. 

Wil je ook een project in Amersfoort opstarten? Neem contact met ons op via utrecht@academievandestad.nl of 085 3033 707.