De vier studenten gaan als team gezamenlijk alle projecten bedenken en begeleiden als studentcoördinatoren. Doordat zij wonen in de wijk, zijn de studenten spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en gemeente. Zij zijn naast de gemeente Amersfoort en woningcorporatie Portaal de oren en ogen van hun complex en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet. Zo wordt de Paladijnenweg Springlevend!

Sociale cohesie en een positief gevoel over het complex staat voorop bij alle projecten die de studenten gaan uitvoeren. Een belangrijk doel is daarom om iedereen dichterbij elkaar te brengen zodat er een goede sfeer ontstaat. De studenten zullen hiervoor zorgen door bewoners te verbinden, enthousiasmeren en activeren bij hun inzet in de wijk. Het doel van de Springlevend Paladijnenweg is het versterken van een duurzaam netwerk van actieve bewoners. De studenten gaan aan de slag met deelprojecten binnen de thema’s Verbinding & Participatie.