Feest

Zaterdag vieren de studenten de verbinding met hun buren. Wethouder Tigelaar komt langs voor een kennismaking met de bewoners en het complex. Daarna zal hij de door de bewoners versierde stoeptegels onthullen. We kunnen alvast een tipje van de sluier oplichten; het pad van en naar de Paladijnenweg wordt sowieso nog gezelliger door alle mooie tegels!

Springlevende Paladijnenweg

Academie van de Stad is in 2019 gevraagd om in het complex een Springlevend Wonen-project op te zetten. Dit als onderdeel van de buurtaanpak door woningcorporatie Portaal en gemeente Amersfoort binnen het woongebouw aan de Paladijnenweg. Deze sociale buurtaanpak legt de  focus op participatie, ontmoeten en samenleven. In het Springlevend Wonen aan de Paladijnenweg zetten vier studenten zich sinds september 2019 in voor de buurt. Academie van de Stad begeleidt ze bij hun inzet. De woning (met huurkorting) wordt via de woningcorporatie geregeld. 

in ruil voor huurkorting. Doordat de studenten in het gebouw wonen, kunnen ze voor én met hun buren waardevolle en relevante projecten ontwikkelen en opzetten. Voor de studenten zelf is het ook waardevol om aan het project deel te nemen: zij doen maatschappelijke ervaring op en wonen tegelijk goedkoop.

Reacties uit de buurt

De studenten hebben het afgelopen jaar hun buren leren kennen. Ze hebben heel veel koffie gedronken, activiteiten georganiseerd, zoals schoonmaakacties en een nieuwjaarsborrel. En in de corona-tijd staken zij hun de buren een hart onder de riem met kaartjes en bloembollen. De reacties zijn positief, ook over de maandelijkse nieuwsbrief die de buren fanatiek lezen.

Gelukkig hoeven de studenten niet alles zelf te doen, er komen ook ideeën vanuit de buurt. Zo was de schoonmaakactie een idee van een bewoner die het graag schoner wilde zien rondom het gebouw. Ook werd het duidelijk dat gezelligheid niet alleen in koffie drinken zit, maar ook in de omgeving. De bewoners versierden daarom vorige week stoeptegels voor in de binnentuin die zaterdag een plekje krijgen.

Wil je nog even kijken hoe de studenten van start zijn gegaan in september?