Remco | Opdrachtgever Combiwel Buurtwerk

“Het zou geweldig zijn als alle inwoners van West meekunnen in de huidige realiteit waarbij veel (en vooral belangrijke) zaken digitaal geregeld wordt. Als je de keuze hebt om deze mogelijkheden te gebruiken gaan er veel nieuwe deuren open. Ik hoop dat de DigiCoaches dit studiejaar 100 deelnemers zullen helpen middels de cursus, digitale- en de individuele begeleiding. Ik verwacht dat de deelnemers daarmee een paar belangrijke obstakels overkomen om te kunnen participeren. Anderzijds verwacht ik dat de studenten veel geleerd zullen hebben van het contact met de deelnemers, in relatie tot hun studie maar ook op persoonlijke vlak.  De afgelopen jaren ondersteun ik taal- en digitale projecten en heb ik gezien hoe geweldig de samenwerking en interactie tussen studenten en digibeten is. Deze samenwerking biedt waardevol contact dat meer oplevert dan alleen digivaardigheden.” 

 

 

Fien | Projectcoördinator Academie van de Stad

“Bij Academie van de Stad zoeken we altijd naar mogelijkheden om studenten te laten bijdragen aan een maatschappelijk vraagstuk. In dit geval zie je daarin een ideale match: voor studenten zijn digitale vaardigheden voor de hand liggend, maar voor veel andere bewoners van de stad niet! Ik verwacht dat voor beide partijen hier veel te leren valt. Natuurlijk verwacht ik dat de DigiCoaches met hun kennis en enthousiasme lessen kunnen organiseren waardoor de deelnemers hun digitale vaardigheden verbeteren en zich daardoor zekerder bewegen in de digitale wereld. Maar ik verwacht ook dat de DigiCoaches veel leren over zichzelf, hun professionele zijn en hoe zij andere kunnen helpen. Het meeste energie krijg ik dan ook van het moment dat iedereen samenkomt en dat je ziet dat er wederzijds begrip ontstaat.”

 

 

Koen | Studentcoördinator | Vierdejaars student Toegepaste Psychologie

“Als studentcoördinator begeleid ik, samen met Raveena, 12 studenten die de digilessen geven: de DigiCoaches. Daarnaast ben ik constant in gesprek met netwerkpartners om te zorgen dat het project goed en soepel verloopt. Ik verwacht dat deze stage mij veel gaat leren over effectief communiceren met verschillende partijen, het aansturen van studenten en comfortabel worden buiten mijn comfortzone. Aan het einde van het jaar hoop ik beter te zijn in het begeleiden van de studenten en het communiceren met de netwerkpartners. Naast dit persoonlijke leerdoel heb ik ook een concreet doel voor het project, namelijk dat wij dit studiejaar minimaal 80 deelnemers digilessen aanbieden vanuit project DigiCoaches!”

 

 

Quinty | DigiCoach | Tweedejaars student Sociaal Juridische Dienstverlening

“Als DigiCoach help ik mensen door mijn kennis over digitale basisvaardigheden over te brengen. De deelnemers komen met verschillende vragen naar de lessen, bijvoorbeeld over mailen, WhatsApp of internetbankieren. Op basis van de vragen van de deelnemers worden de lessen opgezet. Met dit project hoop ik de digitale kennis van de deelnemers te vergroten. Samen met de andere digicoach Tess probeer ik de digilessen zo uit te voeren zodat de deelnemers de kennis zelf kunnen toepassen. Wij hopen hen op deze manier zelfredzamer te maken op het gebied van digitale vaardigheden. Deze stage is geslaagd voor mij als ik de vragen van de deelnemers heb kunnen beantwoorden en zoveel mogelijk van mijn eigen kennis heb kunnen overbrengen. Daarnaast hoop ik dat de deelnemers na afloop zelf de kennis kunnen toepassen en misschien zelfs kunnen overbrengen aan vrienden/familie.”

 

 

 

Jayson | DigiCoach | Tweedejaars student Social Work

“Als DigiCoach geef ik digilessen bij Samenkracht voor een groep van 10 mannen. Ik verwacht dat ik de verschillende mannen met verschillende vragen op digitaal gebied lessen kan aanbieden zodat zij verder kunnen, meer gaan leren en zichzelf kunnen redden. Ik hoop dat ik aan het einde van de cursus een goede band heb met de heren en belangrijker nog dat ze met de vraag waarmee ze hier naartoe zijn gekomen thuis aan de slag kunnen.”

 

 

 

Fernando | Deelnemer Digilessen

“Ik ben naar de digilessen toe gekomen omdat in de toekomst alles digitaal zal zijn. Ik wil graag bij blijven en heb nu iemand nodig zodat ik het later zelf kan. Op die manier blijf ik onafhankelijk. Ik hoop dat ik aan het einde van de cursus de digitale vaardigheden beter beheers. Wat dat precies inhoudt ben ik ook in deze lessen aan het onderzoeken. Wat ik al weet is dat ik beter met de computer om wil kunnen gaan en wil leren e-mailen.”

 

 

Dick | Deelnemer Digilessen

“Nu ben ik al jaren lang gepensioneerd. Toen ik werkte als verpleegkundige kwam aan het eind van mijn werkzame periode de computer. Het was een gesloten systeem dus makkelijk te gebruiken en ik vond het leuk. Ik hoorde altijd dat ik heel onduidelijk schreef, met de computer typen maakte dat dus veel makkelijker! Nu wil ik de basisvaardigheden voor de laptop aanleren. Dat is wat ik echt hoop te bereiken met dit project. Ik hoef niet hele speciale dingen te doen op de computer maar ik vind de basis belangrijk om handiger mee te kunnen doen met de huidige maatschappij. Ik zou bijvoorbeeld graag leren hoe je foto’s kunt invoegen in eigen geschreven verhalen. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om eigen geschreven verhalen van vakantie compleet te maken met mijn foto’s.”