Het ontstaan van project Digicoaches

Door middel van groeps- en individuele coaching waarin de behoeften van de deelnemers centraal staan helpen we bewoners in Amsterdam-West wegwijs te worden in de digitale wereld. In januari 2018 onderzochten studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar de behoeften van mensen met een digitale achterstand liggen. En wat is gebleken? Laagdrempelige coaching vanuit een vertrouwde omgeving en met een vast, vertrouwd gezicht werkt het beste. Er daarnaast moet er ruimte zijn mensen één-op-één te coachen. En zo geschiedde Digicoaches!

 

De digilessen

Een team stagiairs van verschillende studierichtingen coacht groepen mensen bij hun digitale vaardigheden. Deze groepen bestaan vooral uit mensen met een migrantenachtergrond en uit ouderen. De lessen verschillen per groep en per persoon: het is maar net waar behoefte aan is. Dit gaat van het installeren van apps tot aan het omgaan met e-mailprogramma’s en alles ertussen. De jongerejaars studenten worden aangestuurd door twee ouderejaars studenten: de studentcoördinatoren. Zij werken bij ons op kantoor en doen dit in het kader van hun stage. 

 

Digicoaches

 

Digicoaches anno 2022

Wij blijven onze projecten altijd doorontwikkelen. Zo richten we ons dit jaar ook op het opzetten van DigiTafels voor inloop vragen, is er de mogelijkheid voor een-op-een coaching bij specifieke vragen en voeren we dit project voor het eerst uit als samenwerking met Combiwel. Meer weten over hoe dit project is opgebouwd ontmoet de gezichten van 2021-2022.

 

 

Digicoach

 

Meer weten over ons project?

Het project Digicoaches is continu in ontwikkeling. Heb je zelf ideeën of wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met Fien Maandag via fien@academievandestad.nl of 06 1551 5667