Door middel van groeps- en individuele coaching waarin de behoeften van de deelnemers centraal staan helpen we bewoners in Amsterdam West wegwijs te worden in de digitale wereld. In januari onderzochten studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar de behoeften van mensen met een digitale achterstand liggen. En wat is gebleken? Laagdrempelige coaching vanuit een vertrouwde omgeving en met een vast, vertrouwd gezicht werkt het beste. Er daarnaast moet er ruimte zijn mensen één-op-één te coachen. En zo geschiedde Digicoaches!

Een team stagiairs van verschillende studierichtingen coacht groepen mensen bij hun digitale vaardigheden. Deze groepen bestaan vooral uit vrouwen met een migrantenachtergrond en uit ouderen. De lessen verschillen per groep en per persoon: het is maar net waar behoefte aan is. Dit gaat van het installeren van apps tot aan omgaan met e-mailprogramma’s en alles ertussen.

De jongerejaars studenten worden aangestuurd door twee ouderejaars studenten: de studentcoördinatoren. Zij werken bij ons op kantoor en doen dit in het kader van hun stage.

Meer weten over ons project?

Het project Digicoaches draait haar eerste projectjaar. We leren dus veel en zijn continu in ontwikkeling. Heb je zelf ideeën of wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met Fien Maandag via  (fien@academievandestad.nl)  | 06 1551 5667)