Sinds 2008 werkt Academie van de Stad samen met stadsdeel West in het project Thee & Thema, ooit begonnen als het project Migranten aan Zet. In acht verschillende bijeenkomsten bespreken studenten met drie verschillende vrouwengroepen met een migrantenachtergrond een bepaald thema. Denk hier aan onderwerpen als opvoeding, gezondheid, feminisme, politiek en financiële administratie. Het doel is deze vrouwennetwerken te ondersteunen, “empoweren” en te stimuleren om te participeren in de buurt en maatschappij. Daarnaast oefenen de deelnemers met het spreken van de Nederlandse taal.

Door de jaren heen hebben we in het project een verschuiving gezien in de behoeften van vrouwengroepen en andere bewoners in het Stadsdeel: de vragen met betrekking tot digitalisering groeien. In een tijdperk waarin steeds meer gedigitaliseerd wordt (gemeentelijke toeslagen, belastingaangifte, internetbankieren), is er een groep die moeilijk meekomt en vervreemd raakt. Daarnaast zien we bij bewoners die digibeet zijn een soortgelijke schaamte als bij analfabeten. Het doel van dit project is om erachter te komen wat redenen zijn voor de digitale achterstand van deze vrouwen en om te onderzoeken wat zij nodig hebben om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie gaan daarom een inventarisatie maken van de vrouwen(netwerken) die een vervolgtraject in het opdoen van digitale vaardigheden willen volgen.