Awareness

“Waar zoek je naar in een vacature?” “Waarom zou je wel/niet op deze vacature solliciteren?” “Wat doe je graag in je vrije tijd?” Dit zijn voorbeelden van vragen die voorbij kwamen in gesprekken tussen werkgevers en jongeren. Met het afgelopen event wilde de Denktank awareness creëren. Mensen aan het denken zetten over hun eigen beeldvorming. Denktank-lid Moses Appiah zegt daarover het volgende:

“Wij laten iedereen die blind en doof is voor arbeidsdiscriminatie zien hoe het hoort. Je kan pas een goed beeld van iemand vormen als je de persoon leert kennen. En dat kan pas wanneer je in gesprek gaat.”

In de week van 24 februari tot 1 maart gingen jongeren en werkgevers uit Amsterdam één uur met elkaar in gesprek.

Arbeidsdiscriminatie

Arbeidsdiscriminatie is in deze tijd nog steeds een actueel onderwerp. Een tijd waarin de economie groeit en de werkeloosheid onder westerse jongeren juist daalt. Dit is voor niet-westerse jongeren níet het geval. Deze duizenden jongeren tussen de 18 en 27 jaar uit Amsterdam met een migratieachtergrond weten hier alles van. Deze jongeren zijn, ongeacht hun opleidingsachtergrond, tot twee keer toe vaker werkloos dan jongeren met een Nederlandse achtergrond. Sommige jongeren zijn wel zestig keer afgewezen voor een sollicitatiegesprek.

In gesprek

Het gaat om jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond tussen de 18 en 27 jaar. De jongeren zijn onderdeel van Aanpak Spotlicht. Een initiatief vanuit de gemeente Amsterdam waarbij jongeren worden begeleid in hun zoektocht naar werk. Het gesprek werd geleid door een Denktank-lid. Die fungeerde als mediator. Aan de hand van drie vragen maakten ze twee keer een profielschets van elkaar: één aan het begin en één aan het eind van het gesprek. De profielschetsen worden in gescheiden ruimtes gemaakt. Aan het begin gebruikte de werkgever hiervoor de CV van de jongere en gebruikte de jongere de website van de werkgever.

In het gesprek leerden zij elkaar kennen door zes kennismakingsonderwerpen. De zes onderwerpen zijn: wensen & toekomst, motivatie & inspiratie, jeugd & verleden, doen & laten, werk & loopbaan en karakter & interesse. Daarna bespraken ze een vacaturetekst om elkaars referentiekader op het werk te begrijpen. Vervolgens maakten beide partijen na het gesprek weer een profielschets van elkaar. Dit keer op basis van het gesprek. Afsluitend werden er drie open vragen gesteld om deze vorm van kennismaking te evalueren.

De Denktank

De Denktank is een projectgroep van studenten binnen Academie van de Stad. Vanuit de Gemeente Amsterdam is opdracht gegeven om met innovatieve ideeën te komen om de bestaande beeldvorming en vooroordelen omtrent arbeidsdiscriminatie aan te pakken.

Sinds september 2019, zetten vijf studenten uit Amsterdam zich in om arbeidsdiscriminatie bespreekbaar te maken en aan te pakken. Zo stonden zij in november 2019 vier dagen lang op pleinen in de vijf stadsdelen van Amsterdam. En spraken zij met voorbijgangers over vooroordelen en beeldvorming over 50-plussers. Daarnaast stond het tweede evenement al gepland van 24 februari tot 1 maart. En dit keer zijn jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een niet-westerse migratieachtergrond de doelgroep.

In de onderstaande video geven we een beeld van de resultaten van event #2:

Aanpak Spotlicht

Aanpak Spotlicht is een initiatief dat in 2018 gestart met het doel om de jongeren jobready te maken. Door middel van o.a. het zelfvertrouwen te verhogen, informatie te geven over werk en samen te kijken naar hoe de kwaliteiten ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt. Voor de begeleiding krijgen zij onder andere een jongerenadviseur en jobcoach toegewezen. Ook is het inwerken voor de werkgevers gemakkelijker gemaakt door de jongeren te begeleiden tijdens een inwerkperiode.