Arbeidsdiscriminatie is niet onbekend in een diverse stad als Amsterdam. Zo kom je als jongere of 50-plusser vaak moeilijk aan een baan. Denktank Arbeidsdiscriminatie gaat op zoek naar creatieve ideeën voor een inclusieve arbeidsmarkt. Met de Denktank wil Academie van de Stad zich inzetten om beeldvorming en vooroordelen over groepen die moeilijk aan een baan komen te verminderen.

Vanaf september gaat een groep interdisciplinaire studenten en/of recent afgestudeerden in opdracht van de gemeente Amsterdam intensief aan de slag met dit vraagstuk. Het doel is om werkgevers en werknemers op een laagdrempelige manier met elkaar te verbinden. Maar ook om tegelijkertijd de meldingsbereidheid te vergroten. Uiteindelijk zijn er ten minste vijf ludieke acties en bijeenkomsten georganiseerd. De precieze invulling hiervan is aan de groep creatieve Denktankleden.