Zelfredzaam in de digitale wereld 

De eindbijeenkomst van het project DigiCoach: dat het feestelijk was, kun je wel zeggen! Op 12 juni organiseerden de studentcoördinatoren een feestelijke eindbijeenkomst voor de opdrachtgevers, projectcoördinatoren, coaches én deelnemers. Ze kwamen bij elkaar om terug te blikken op de successen en lessen van het afgelopen jaar. 

Het project DigiCoach, in opdracht van Stadsdeel West en Combiwel, is gericht op het verbeteren van digitale vaardigheden van kwetsbare bewoners binnen Amsterdam West. In een steeds digitalere wereld, is het voor een aanzienlijke groep Amsterdammers soms lastig om bij te benen. Het regelen van je bankzaken of het aanvragen van toeslagen: alles is inmiddels online. Het project DigiCoach helpt deze bewoners op allerlei manieren om te werken aan hun digitale vaardigheden.

 

Trotse deelnemer DigiCoach ontvangt zijn certificaat!

 

“Ik ben voortaan extra alert op spam, hier trap ik niet meer zomaar in!”

Google Drive kent (bijna) geen geheimen meer

Tijdens de feestelijke eindbijeenkomst in het buurthuis Mansveld kwamen de opdrachtgevers, projectcoördinatoren, coaches én deelnemers bij elkaar om terug te blikken op de successen van het afgelopen jaar. De deelnemers gaven aan dat zij erg blij waren met de digilessen. Dankzij de DigiCoaches waren zij in staat om verschillende digitale werkzaamheden zelfstandig op te pakken. De problemen waar zij tegenaan liepen, verschilden per deelnemer. Zo vertelde een deelnemer dat hij moeite had met het werken in Google Drive, terwijl een andere deelnemer juist wilde leren hoe zij via haar telefoon berichten kan versturen. “Ik ben voortaan extra alert met spam e-mails, hier trap ik niet meer zomaar in,” sloot een deelnemer de bijeenkomst triomfantelijk af. 

 

Feestelijke afsluiting van het projectjaar.

 

Digitaal meer zelfvertrouwen

Tijdens de feestelijke eindbijeenkomst hebben de deelnemers hun welverdiende certificaten ontvangen, als erkenning voor hun inzet en groei in digitale vaardigheden. De coördinatoren en coaches voelden zich na afloop erg voldaan. Ook de deelnemers waren erg dankbaar voor wat zij hadden geleerd.  Zij gaven aan door hun deelname steeds meer zelfvertrouwen te hebben gekregen. We sloten de eindbijeenkomst gezamenlijk af met een leuke borrel en een heerlijk hapje.

Al met al waren de resultaten van het project een groot succes. De eindbijeenkomst werd afgesloten met een leuke borrel en een heerlijk hapje. In september 2023 zetten we onze Digilessen voort en organiseren we weer onder andere DigiTafels voor inloopvragen en een-op-een coaching. Op deze manier hopen wij nog meer mensen in Amsterdam te helpen om zelfredzamer te worden in de digitale wereld!

 

Trotse deelnemer DigiCoach ontvangt haar certificaat!

 

Meer weten over het project DigiCoach?

Neem contact op met projectcoördinator Ayu Dam via ayu@academievandestad.nl