Het ontstaan van project DigiCoach

Door middel van groeps- en individuele coaching waarin de behoeften van de deelnemers centraal staan helpen we bewoners in Amsterdam-West wegwijs te worden in de digitale wereld. In januari 2018 onderzochten studenten Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar de behoeften van mensen met een digitale achterstand liggen. En wat is gebleken? Laagdrempelige coaching vanuit een vertrouwde omgeving en met een vast, vertrouwd gezicht werkt het beste. Er daarnaast moet er ruimte zijn mensen één-op-één te coachen. En zo geschiedde
het project DigiCoach!

De digilessen

Een team stagiairs van verschillende studierichtingen coacht groepen mensen bij hun digitale vaardigheden. Deze groepen bestaan vooral uit mensen met een migrantenachtergrond en uit ouderen. De lessen verschillen per groep en per persoon: het is maar net waar behoefte aan is. Dit gaat van het installeren van apps tot aan het omgaan met e-mailprogramma’s en alles ertussen. De jongerejaars studenten worden aangestuurd door twee ouderejaars studenten – ook wel studentcoördinatoren genoemd. Zij werken bij ons op kantoor en doen dit in het kader van hun stage. 

DIgicoach
Onze digicoaches in actie!

 

Omroep Max DigiCoaches

Veel ouderen en andere groepen in de samenleving hebben moeite met meekomen in de digitale maatschappij. Om dit probleem te belichten, maakte Omroep Max hier een item over. In het kader van de uitzending werd ook een bezoek gebracht aan één van onze DigiCoach-locaties, waar de coaches en deelnemers werden geïnterviewd. Bekijk de uitzending hier.

Digicoach
Onze digicoaches in actie!

Meer weten over ons project?

Het project DigiCoach is continu in ontwikkeling. Heb je zelf ideeën of wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met Ayu, via ayu@academievandestad.nl.