Image

Docent in de Spotlight!

Debby Gerritsen, docent van de opleiding Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, heeft twee projecten met Academie van de Stad gedaan. In deze rubriek vertelt zij over haar ervaringen. ‘Ik merk dat er vanuit studenten steeds meer vraag is naar praktijkervaring of een opdracht die echt in het veld wordt uitgevoerd.’
In deze rubriek ‘in de Spotlight’ vertelt iedere twee maanden een docent, participant of student uit Amsterdam, Utrecht of Den Haag over zijn of haar ervaringen binnen een project. In deze zesde editie: docent Debby Gerritsen.

Zou je jezelf voor willen stellen en iets kunnen vertellen over wat je doet bij de UvA?
‘Mijn naam is Debby Gerritsen en ik werk als docent bij Algemene Sociale Wetenschappen. Ik geef daar vooral les in onderzoeksmethoden, in het eerste en in het tweede jaar. In het eerste jaar is het meer algemene onderzoeksmethoden en in het tweede jaar veel statistiek onderwijs. Daarnaast doe ik veel scriptiebegeleiding.’
 
Je werkt in het project Fietsdepot samen met Academie van de Stad. Kun je iets vertellen over hoe je bij dit project betrokken bent geraakt?
‘We hebben al eerder samengewerkt met Academie van de Stad en ik geloof dat dat bij de scripties is gebeurd. Zo is er met een aantal studenten van Algemene Sociale Wetenschappen al een onderzoek uitgevoerd met Academie van de Stad. Vervolgens is er contact geweest over dit vak in het Talentprogramma. Via een collega ben ik uiteindelijk voor dit vak binnen deze samenwerking gevraagd.’ 

Behalve het project Fietsdepot doe je nog een project met Academie van de Stad. Kun je dit project toelichten?
‘Dat is een project bij een buurtwerkkamer in Holendrecht: Casa Jepie. Hierbij onderzoekt een groepje studenten hoe die buurtwerkkamer heeft bijgedragen aan de verandering van de persoonlijke ontwikkeling van buurtbewoners. Eigen Haard was erg geïnteresseerd in de achterliggende verhalen en de meningen van bewoners. Wat hebben zij nu echt aan de buurtwerkkamer, los van alle cijfertjes die ermee gemoeid zijn? Dit hebben de studenten daar onderzocht.’

Wat is de meerwaarde voor het onderwijs om deze projecten voor opdrachtgevers te doen?
‘Ik merk dat er vanuit studenten steeds meer vraag is naar praktijkervaring of een opdracht die echt in het veld wordt uitgevoerd. Helemaal op de universiteit hebben studenten soms het gevoel dat ze binnen de theorie moeten blijven hangen en dat heel veel vakken aan de universiteit nooit een kijkje nemen daarbuiten. Een samenwerking zoals bij dit project met Academie van de Stad zorgt ervoor dat studenten wél een kijkje buiten de universiteit kunnen nemen. Daar is heel veel vraag naar. Terecht.
 
Een andere meerwaarde is dat het in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek steeds belangrijker wordt dat het onderzoek ook een meerwaarde heeft voor de praktijk. Ik denk dat dit gewoon een hele logische verschuiving is waarin je praktijkonderzoek probeert te koppelen aan sociaal wetenschappelijk onderzoek: theorie toepassen. Het is een nuttige wisselwerking.’ 

Wat denk je dat de studenten van dit project hebben geleerd?
‘Een van de dingen die ik heb opgemerkt is dat er een veel grotere intrinsieke motivatie is voor studenten om aan dit project te werken. Waar vakken aan de universiteit vaak gedaan worden omdat het een verplicht onderdeel van het curriculum isis dit echt een vak waar zij zelf hartstikke gemotiveerd en geïnteresseerd in zijn. Daarnaast hebben de studenten ervaring opgedaan met professioneel werken. En natuurlijk hebben ze hun onderzoekskwaliteiten verbeterd en in de praktijk toegepast.’

Hoe vind je het om samen te werken met Academie van de Stad?
‘De samenwerking is hartstikke goed verlopen. Er lag een goed plan met de opzet van Academie van de Stad met daarin de planning voor een startbijeenkomst, tussenevaluatie en eindpresentatie. Straks is er ook nog een eindevaluatie. Ik kon met deze duidelijke opzet goed uit te voeten als docent. Het is een hele prettige samenwerking.’
 
Wat heeft het project de opdrachtgever opgeleverd? 
‘In dit geval bij het Fietsdepot een fantastisch mooi onderzoeksproject. En daarbij aanbevelingen waar Stadsdeel Centrum ook echt iets mee kan. De studenten hebben echt nagedacht over praktisch haalbare aanbevelingen en ik hoop ook dat ze daar vanuit de gemeente echt mee aan de slag gaan want mij lijken ze hartstikke bruikbaar. Daarnaast hoop ik dat ze ook zien dat theorie in onderzoek een hele nuttige bijdrage kan leveren, ook al is het praktijkgericht. Theorie geeft ook iets meer diepgang aan de resultaten, waardoor deze erg bruikbaar zijn voor concrete praktijkproblemen.’
 
Op welk vlak zie jij nog mogelijkheden voor studenten om bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad?
‘Dit project is sowieso een mooie eerste stap. Een mooie volgende stap kan misschien zijn om studenten ook daadwerkelijk mee te laten denken over de praktische uitvoering van bepaalde aanbevelingen. Uit eerder onderzoek dat deze studenten ook gebruikt hebben is gebleken dat als je respondenten zelf laat meedenken aan een oplossing voor een probleem, dat het juist die respondenten zijn die ook daar heel veel van leren. Ik denk dus dat als je studenten laat meedenken over hoe je een probleem kan oplossen en hen dit ook daadwerkelijk laat uitvoeren, ze nog meer kunnen bijdragen.’