In verschillende groepjes interviewden ze ambtenaren van zes organisatieonderdelen: Stadswerken, WPI, OJZ, V&OR, PMB en R&D. Een groepje richtte zich daarnaast ook nog extra op Stadsdeel West en Stadsdeel Oost.

De eindpresentatie vond plaats op 29 mei 2019 en was zeer geslaagd. Veel ambtenaren waren aanwezig en konden zich vinden in de aanbevelingen van de studenten.

Een aanbeveling was bijvoorbeeld om voor participatie een gemeenschappelijk budget te hanteren, in plaats van dit per organisatieonderdeel te regelen. Zo houd je er meer zicht op en is het veel makkelijker om te beheren. Ook moeten bewoners de weg nog makkelijker kunnen vinden als zij een initiatief willen starten. Dat kan door bijvoorbeeld te kijken naar de website: hoe vind je snel de informatie die hiervoor nodig is? De gemeente (afdeling participatieve democratie) gaat alle adviezen en resultaten van de studenten meenemen in de verdere aanpak en invulling van participatie. De input van de studenten is daarom zeer waardevol.

Om alle resultaten visueel te maken en de eindpresentatie samen te vatten, vroegen wij illustrator Betina om een tekening te maken. Het resultaat zie je hieronder!


En in dit filmpje krijg je een beeld van de eindpresentatie en vertellen betrokken partijen over de meerwaarde van dit onderzoek en de samenwerking.

Lees hier de projectbeschrijving