In het project onderzoeken studenten hoe de gemeente ervoor staat met betrekking tot burgerparticipatie. Hierbij kijken ze naar hoe responsive de gemeente nu al is voor maatschappelijke initiatieven. Maar ook wat er nodig is om deze vormen van participatie integraal vorm te geven.

Voor alle studenten is de overkoepelende vraag: Wat is er in de organisatie nodig om deze (nieuwe) vormen van burgerparticipatie goed te laten verlopen? Hierbij kijken ze naar zowel cultuur als interne systemen en processen. Studenten zijn zich ervan bewust dat deze taak iets vraagt van de cultuur binnen de organisatie. Alsmede de werknemer als individu en systemen binnen de organisatie.

Het doel van het dit project is om elementen boven tafel te krijgen die nodig zijn om nieuwe vormen van burgerparticipatie goed in te richten binnen de organisatie.