Een tweetal basisscholen gaat dan ook meedoen met de pilot Kinder Design Sprint. Tijdens deze pilots is het de bedoelingen dat de kinderen van de basisscholen zelf mee gaan denken over op welke manier het unieke vraagstuk van de school aangevlogen zou moeten worden. Oftewel; een hartstikke leuk en inspirerend project om in samenwerking met de kinderen bij te dragen aan meer verkeersveiligheid en een gezondere leefstijl. We blikken terug om de de eerste pilot.

Eerste pilot Kinder Design Sprint

Eerste pilot

In de week van 21 september heeft eerste pilot plaatsgevonden. Deze bestond uit drie ochtenden op de basisschool. De kinderen van de bovenbouw gingen samen aan de slag met de voor hun relevante vraagstukken. De bovenbouwleerlingen zijn opgedeeld in groepjes van vier en onder begeleiding van een student werkten ze aan hun prangende vraagstuk. Eén van de groepjes begon maandag over ‘het probleem met de fietsbrug’. Vlak naast de school is namelijk een viaduct. Als je hieraf komt met de fiets ga je met hoge snelheid akelig dicht langs de ingang van de school. Waar het rondom de openings- en sluitingstijden natuurlijk erg druk is. Hierdoor voelen de leerlingen zich niet altijd veilig en daar willen ze graag een oplossing voor bedenken.

Door middel van Design Thinking en allerlei leuke opdrachten werd op maandag ‘het probleem met de fietsbrug’ geconcretiseerd naar een vraag. Namelijk: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat fietsers minder hard langs de ingang voor de school fietsen? Op woensdag mocht het groepje aan de slag met een grote doos vol knutselspullen. Met die knutselspullen konden ze de school en de fietsbrug nabootsen. Ook knutselden ze aan een mogelijk oplossingen om een veiligere situatie te creëren. Halverwege de ochtend deed het groepje basisschoolleerlingen samen met de begeleidend student een ‘testritje’ over de maquette. Daarbij stelde ze de vraag: Stel dat je nu met je fiets langs jullie geknutselde oplossingen zou gaan, wat zou er dan gebeuren? Waar zitten mogelijke hobbels in de oplossing? Of verloopt het vlekkeloos?

Eerste pilot Kinder Design Sprint

Vervolg

Vervolgens gingen ze nogmaals aan de slag met alle spullen om tot een definitief ontwerp en aan het eind van de ochtend te komen. Op vrijdag mochten ze dit alles presenteren. Alvorens de daadwerkelijke uitvoering ging het groepje eerst samen met de student aan de slag met het voorbereiden van een creatieve presentatie vorm. Ook dit vonden de leerlingen erg leuk om te doen. Bij de daadwerkelijke presentatie, deze vond plaats voor de aangescherpte coronamaatregelen, waren ook de stadsdeelvoorzitter van Noord en de gebiedsmakelaar van de betrokken buurt ook aanwezig. Dit was extra spannend maar ook extra leuk! Hierdoor konden sommige aangedragen oplossingen meteen in gang worden gezet!

Eind oktober zou de tweede pilot zijn. Helaas kan deze vanwege de maatregelen om COVID-19 te bestrijden geen doorgang vinden. Dit vinden we allemaal erg jammer maar het is nóg belangrijker om nu de juiste keuzes te maken en het juiste voorbeeld te geven. In de toekomst zetten we dit prachtige project voort. Wil je meer weten? Bekijk hier de projectpagina.