Een tweetal basisscholen doen mee met de pilot “Kinder Design Sprint”. Tijdens deze pilot is het de bedoeling dat de basisschool kinderen mee gaan denken over een uniek vraagstuk. Zij bepalen welke kwestie er aangevlogen wordt. Oftewel: een hartstikke leuk en inspirerend project om in samenwerking met de kinderen bij te dragen aan meer verkeersveiligheid en een gezondere leefstijl. In dit artikel blikken we terug op de de eerste pilot.

Eerste pilot Kinder Design Sprint

Eerste pilot

In de week van 21 september vond de eerste pilot plaats. Deze bestond uit drie ochtenden op de basisschool. De kinderen van de bovenbouw gingen samen aan de slag met de voor hun relevante vraagstukken. De bovenbouwleerlingen zijn opgedeeld in groepjes van vier. Onder begeleiding van een student werkten de groepen aan hun eigen prangende vraagstuk. Eén van de groepjes begon maandag met het vraagstuk: ‘het probleem van de fietsbrug’. Vlak naast de school is namelijk een viaduct. Zodra men hier vanaf fietst gaan ze met hoge snelheid akelig dicht langs de ingang van de school. En rondom de openings- en sluitingstijden is het er natuurlijk al erg druk. Hierdoor voelen de leerlingen zich niet altijd veilig. Vandaar dat ze hier graag een oplossing voor bedenken.

Door middel van Design Thinking en allerlei leuke opdrachten werd op maandag ‘het probleem van de fietsbrug’ geconcretiseerd naar een vraag. Deze luidt: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat fietsers minder hard langs de ingang voor de school fietsen? Op woensdag mocht het groepje aan de slag met een grote doos vol knutselspullen. Met die knutselspullen konden ze de school en de fietsbrug nabootsen. Ook knutselden ze mogelijke oplossingen om een veiligere situatie te creëren. Halverwege de ochtend maakte het groepje basisschoolleerlingen, samen met de begeleidend student, een ’testritje’ over de maquette. Daarbij vroeg de studenten aan de kinderen: ‘Stel dat je nu met je fiets langs deze geknutselde oplossingen zou gaan, wat zou er dan gebeuren? Waar zitten mogelijke hobbels in de oplossing? Of verloopt het vlekkeloos?’

Eerste pilot Kinder Design Sprint

Vervolg

Vervolgens gingen de kinderen nogmaals aan de slag met alle spullen om tot een definitief ontwerp te komen. Op vrijdag mochten ze dit alles presenteren. Alvorens de daadwerkelijke uitvoering ging het groepje eerst samen met de student aan de slag met het voorbereiden van een creatieve presentatie vorm. Ook hierover waren de leerlingen enthousiast. Bij de daadwerkelijke presentatie (deze vond plaats voor de aangescherpte coronamaatregelen) waren ook de stadsdeelvoorzitter van Noord en de gebiedsmakelaar van de betrokken buurt aanwezig. Dit hebben de kinderen erg spannend ervaren, maar daardoor ook extra leuk! Door de aanwezigheid van de opdrachtgevers konden sommige aangedragen oplossingen meteen in gang worden gezet.

Eind oktober zou er een tweede pilot zijn. Helaas kan deze vanwege COVID-19 niet doorgaan. Dit vinden we allemaal erg jammer maar het is nóg belangrijker om nu de juiste keuzes te maken en het juiste voorbeeld te geven. In de toekomst zetten we dit prachtige project voort. Wil je meer weten? Bekijk hier de projectpagina.