Eigen Haard biedt in samenwerking met Academie van de Stad al gedurende zes jaar Amsterdamse studenten de kans om in het kader van hun opleiding te werken aan actuele, maatschappelijke vraagstukken. De onderzoeken, door de Academie gecoördineerd, worden uitgevoerd door studenten van zowel het wetenschappelijk als het hoger beroepsonderwijs en richten zich op thema´s als (zelf-)beheer, energiebesparing, het ondersteunen van kwetsbare bewoners en het vergroten van sociaal eigenaarschap.

Onderzoek door studenten VU

Afgelopen donderdag werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door Elke Heidrich, Directeur Wonen van Eigen Haard en Wilfred Fischer, oprichter van Academie van de Stad. De feestelijke bijeenkomst vond plaats aansluitend aan de eindpresentatie van het onderzoek naar manieren om bewoners te stimuleren om formeel te gaan participeren in huurdersverenigingen of huurderskoepels. Een groep afstudeerders van de Vrije Universiteit onderzocht voor Eigen Haard of bewoners voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden om formeel te participeren en of een beloningsbeleid er voor zou kunnen zorgen dat meer (jongere) mensen zouden gaan participeren. Voor de studenten van bestuurs- en organisatiewetenschappen vormde dit onderzoek de basis van hun bachelorscriptie. Door de presentatie ontstonden interessante discussies over communicatie, de autonomie van bewoners en de huidige vormen van huurdersverenigingen en woonkoepels. Deze discussie ging ook tijdens de aansluitende borrel nog lang door.

Meerwaarde voor studenten en stad 
Eigen Haard en Academie van de Stad zien de meerwaarde van studenten voor de ontwikkeling van de stad. Door het doen van onderzoeken voor echte opdrachtgevers leren ze in de praktijk, verdienen ze studiepunten en bouwen ze aan hun CV. Bovendien krijgen studenten en docenten de kans om hun expertise in te zetten voor het oplossen van vraagstukken die leven in de stad en met de resultaten kan de corporatie haar dienstverlening telkens verbeteren. “In de projecten van Academie van de Stad weten studenten altijd een heel interessante balans te vinden tussen theorie en praktijk, en daar kunnen wij als woningstichting veel van leren”, aldus Elke Heidrich. De coördinator van de projecten binnen Eigen Haard, Elmy Everaert, vult aan: “Studenten confronteren ons altijd weer met een frisse blik en nieuwe ideeën die ons verder brengen en een basis leggen voor discussies om nieuwe wegen in te slaan.”

Samenwerking intensiveren 
Naast de semestergerichte onderwijsprojecten zullen Eigen Haard en Academie van de Stad intensiever kennis gaan uitwisselen over het inzichtelijk maken van maatschappelijke impact. Bovendien zal bekeken worden hoe ook op andere manieren studenten in Amsterdamse wijken een verschil kunnen maken, bijvoorbeeld in het kader van de Springlevend Wonen projecten of door stageprojecten. Wilfred Fischer is tevreden over de intentie om de samenwerking voort te zetten en te intensiveren. “Al werken we eigenlijk al jaren samen en hebben we al meer dan 25 onderwijsprojecten gedaan, het is een goed teken dat we nu beiden de samenwerking nog een stap verder willen brengen.”
 
Door de samenwerkingsovereenkomst benadrukken Eigen Haard en Academie van de Stad de gedeelde doelstellingen van beide organisaties als het gaat om de ontwikkeling van de student en de vitaliteit van Amsterdamse wijken en spreken zij de wens uit om de prettige samenwerking tussen beide voort te zetten en te intensiveren.

Foto’s door Vera Duivenvoorden

tekenen eigen haard