De gemeente Almere wil het belang van de Nederlandse Grondwet uiting geven. In het eerste kwartaal van 2019 heeft de gemeenteraad om deze reden twee moties aangenomen. Het doel hiervan is om de inwoners van Almere en bezoekers van het Almeerse Stadhuis te laten leren over de beginselen van de Grondwet. De achterliggende gedachte is dat de inwoner van Almere zich op deze manier bewuster wordt van de aanwezigheid van de Grondwet. Het anker van onze samenleving. Daarnaast dient deze uiting innovatief te zijn, zodat andere gemeenten en provincies hier een voorbeeld aan kunnen nemen.

Resultaten van studenten

In semester 1 van 2019-2020 heeft een groep studenten dit vraagstuk verder onderzocht. Ook mochten zij de gemeenteraad van een advies dienen. De studenten waren afkomstig van de studie Bedrijfskunde en de minor Management Consultancy van de Hogeschool Windesheim in Almere. Daarnaast hebben de studenten veldonderzoek uitgevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat zowel een uiting van Artikel 1 en de interactieve uiting van de Grondwet positief worden ontvangen. Niet alleen door bewoners van Almere, maar ook door bezoekers van het Stadhuis. Tegelijkertijd blijkt ook dat beide groepen niet bereid zijn om alleen het Stadhuis te bezoeken om aan de interactieve uiting deel te nemen. Vandaar dat de focus van de interactieve uiting, zoals bedacht door de studenten, gericht is op de dagelijkse bezoekers van het Stadhuis.

Huis van de Stad

De resultaten van de studenten zijn gepresenteerd aan de Raad op 23 januari 2020. De studenten hebben de gemeenteraad geadviseerd om in de hal van het stadhuis een hologram en panelen te plaatsen. Hiermee kunnen bezoekers van het stadhuis informatie opvragen en op een interactieve manier leren over de Grondwet. Daarnaast heeft de studentengroep geadviseerd om buiten het stadhuis een kunstuiting te plaatsen over Artikel 1. Door al buiten het Stadhuis een uiting te plaatsen, kunnen mensen de centrale hal meer als een ontmoetingsruimte beschouwen: het ‘Huis van de Stad’.

Communicatief vervolg

Om vervolg te geven aan dit project gaan vier studentengroepen van de opleiding Communicatie van Hogeschool Windesheim verder met dit project. Aan hen is gevraagd om de gemeente te adviseren over de wijze waarop een interactieve uiting verschillende doelgroepen het beste kan bereiken. Dit geldt voor zowel offline als online. Maar ook op welke wijze dit lokale en landelijke exposure/zichtbaarheid kan krijgen. Op dit moment zijn de groepen volop bezig met het onderzoek. Hierbij focust elke groep op een aparte doelgroep in Almere. Onder de verschillende doelgroepen vallen onder andere jongeren, ouderen en biculturele migranten.

We vroegen communicatiestudent Johnny naar zijn ervaring tot nu toe. Samenwerken met Academie van de Stad en de Gemeente Almere is werkelijk fantastisch! Proactiviteit wordt beloond met verantwoordelijkheid. Je merkt dat iedereen zijn best doet om jou als student zo goed mogelijk op weg te helpen om het beste resultaat neer te zetten. Het wordt al snel ingewikkeld, dus je hebt elkaar nodig. Zowel Academie van de Stad als Gemeente Almere zijn ontzettend behulpzaam tijdens dit project, legt hij uit.

Op 21 oktober is projectcoördinator Barbara (AvdS) en opdrachtgever Eric Edens in gesprek gegaan met de gemeenteraad en burgemeester Franc Weerwind. De aanleiding was de realisatie van de dit project. In het gesprek zijn wederom de resultaten van de studentengroep van de opleiding bedrijfskunde gepresenteerd. Uit het gesprek bleek onder andere dat er nu goed naar gekeken moet worden zijn de begrotingsmogelijkheden om dit project te realiseren. Maar, aan enthousiasme ontbrak het niet!