Polarisatie en discriminatie in de samenleving nemen toe. Hieronder vallen belangrijke beginselen zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn daardoor onder druk komen te staan. Om deze reden is het van belang om de Grondwet onder Almeerse bewoners bekend te maken. Dit kan door de tekst van de diverse artikelen op belangrijke plaatsen in de samenleving zichtbaar te maken. Ook door bijvoorbeeld een interactieve uiting te plaatsen in de centrale hal van het gemeentehuis. Hierdoor kunnen alle Almeerse bezoekers op een vernieuwende wijze kennis kunnen nemen van onze Grondwet en hiervan leren of erover van gedachten wisselen.

Doel van dit project is om studenten met diverse studieachtergronden te laten nadenken over hoe de verschillende interactieve uitingen ontworpen kunnen worden. Dit is inclusief ideeën die zich vertalen naar meer zichtbaarheid van de Grondwet in of bij het stadhuis Almere. Daarnaast is een ander belangrijk doel om de Almeerse samenleving op een creatieve manier kennis te laten nemen van de Grondwet. Op deze manier wil men solidariteit, vrijheid en gelijkheid bevorderen onder de Almeerse bewoners. Dit houdt in dat het uiteindelijke product toegankelijk moet zijn voor alle doelgroepen uit de stad Almere.

Tijdens het proces verschuift de rol van de studenten. In het begin ligt de focus namelijk op het plannen en organiseren. In de loop van de tijd verschuift dit naar creatie van een daadwerkelijke interactieve uiting. Hierbij is het belangrijk dat de algemene vaardigheid voor alle studenten ‘out of the box’ en vernieuwend is.