In 2016 is het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap door Nederland ondertekend. Daarom is elke Nederlandse gemeente nu verplicht om een lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie houdt in dat ieder individu als volwaardig en gelijkwaardig moet worden gezien. Dit beginsel is ook neergelegd in artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. De omgeving moet op zo een manier zijn ingericht dat iedereen mee kan doen in de Nederlandse samenleving, inclusief mensen met een beperking. Om dit te realiseren heeft de werkgroep ‘VN-verdrag in de Praktijk’ (ViP) in de loop van 2017 de lokale inclusie-agenda 2018-2022 opgesteld. Deze werkgroep is van mening dat de gemeente bij inclusie een voorbeeldfunctie moet aannemen. Projectcoördinator Barbara zal namens Academie van de Stad de studentengroep begeleiden. Om vooraf goed in de stof te duiken, interviewt Barbara Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. Ze spreekt hem over zijn visie en dromen voor mensen met een beperking in Nederland.

inclusie
Rick Brink in gesprek met projectcoördinatoren Barbara en Pleuntje.

 

Portefeuille Minister van Gehandicaptenzaken

Brink zet zich in voor de bijna 2 miljoen mensen in Nederland met een handicap. Hij zou die functie tot juni dit jaar bekleden, maar nu is bekend geworden dat hij mag aanblijven tot de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Hij lijdt zelf sinds zijn geboorte aan een broze botten ziekte, genaamd osteogenesis imperfecta. Daardoor zit hij zijn hele leven in een rolstoel. Brink lobbyt voor mensen met een beperking. Vanuit zijn functie stelt hij wetgeving ter discussie en helpt hij verschillende bedrijven en het kabinet een handje om inclusief te denken.

Maar wat is zijn drijfveer om deze positie te bekleden? “Ik zou graag willen dat het normaal is om anders te zijn en dat een beperking niet vreemd of raar is. Inclusieve speeltuinen voor kinderen met een beperking is een droom van me. Ik ben zelf een oom en mijn neefjes en nichtjes vinden het heel normaal dat ik in deze rolstoel zit. Dat komt omdat zij met mij zijn opgegroeid. Met inclusieve speeltuinen kunnen we hetzelfde bereiken. Dit draagt bij aan bewustwording en daar begint het bij.” Brink heeft zelf op het regulier basisonderwijs gezeten en daar zogezegd van  “genoten”. Hij adviseert dan ook dat kinderen met een beperking, waar mogelijk, ook regulier onderwijs volgen. Dit draagt bij aan de beeldvorming in de samenleving dat mensen met een beperking volledig mogen en kunnen participeren in de samenleving. “Het begint bij bewustwording, dat is zo belangrijk”, legt Brink uit.

Best practices EU

Als het gaat om koplopers binnen de Europese Unie op het gebied van inclusie voor mensen met een beperking noemt de Minister dat de Scandinavische landen voorlopen. Hij is daar zelf op vakantie geweest: “Elke stoep is goed aangelegd, je kunt naar elk toilet. En de baankans is daar beter.” Waar ligt dit precies aan? “Het meeste aan de beeldvorming. Als je in Den Haag vraagt: is er geld voor mensen met een beperking? Luidt het antwoord: ‘Ja genoeg voor de zorg.’ Maar we willen niet alleen budget voor de zorg. Er is geld nodig om te leven en voor het creëren van banen en passende woningen. We moeten in Nederland af van het idee om de behoeften van mensen met een beperking alleen maar te koppelen aan zorg.”

De zes studenten onderzoeken op welke manier de gemeente Almere ervoor kan zorgen dat inclusie wordt meegenomen in het beleid voor evenementen, specifiek voor de doelgroep mensen met een beperking. Maar zijn evenementen in Nederland al inclusief voor mensen met een beperking? “Dit is per evenement verschillend. Ik zou willen adviseren dat men goed kijkt, met nuchter verstand, wat een evenement kan dragen. Het Zwarte Cross Festival heeft de body en slagkracht om een duw-ploeg of een apart hotel op te zetten. In Almere moet je je afvragen hoeveel eisen je kunt opleggen en wat redelijk is per evenement. Als ik kijk naar waar ik woon, zijn er alleen maar kleine dorpjes om mij heen. De gemeente heeft een eigen feestweek, maar er blijft weinig budget over om rekening te houden met bijvoorbeeld mijn rolstoel.”

inclusie
Minister Hugo de Jonge feliciteert Rick Brink met zijn functie als Minister van Gehandicaptenzaken.

 

Bewustwording nodig voor inclusie

Volgens Brink is de belangrijkste gedragsverandering die we moeten doormaken, samen bewustwording creëren. Een evident voorbeeld hiervan was de afgelopen periode tijdens de Corona-crisis. “We moesten allemaal binnen blijven van de overheid. We mochten alleen zelfstandig naar de supermarkt. Blinde mensen kunnen niet alleen naar de supermarkt. Of een ander voorbeeld: de NS heeft zittingen afgeplakt met stickers, maar blinde mensen kunnen die sticker niet zien. Ik heb toen een direct message gestuurd naar de NS, binnen een kwartier had ik hier antwoord op. Vervolgens ben ik met hen rond de tafel gaan zitten. Ik heb toen aan de bel getrokken. Dat is ook mijn rol, ik ben de waakhond.” 

Wat wilt de Minister tot slot onze studenten meegeven? “Het start echt allemaal bij bewustwording, vooral als je zelf geen beperking hebt. Je moet draagkracht creëren voor je plan. Focus daarbij ook niet alleen op mensen met een zichtbare beperking, maar ook mensen met een verstandelijke beperking die bijvoorbeeld snel overprikkeld raken of autistisch zijn. Het begint allemaal bij bewustwording.” Ervaringsdeskundigen zijn hierbij van groot belang. “Wij staan op en het kabinet luistert naar ons.  De ervaringen van de studenten zijn ook heel belangrijk. Zij kunnen hun bewustwording meenemen en ervaringen delen.”

Wil je meer weten over het project Inclusieve Evenementen Almere? Bekijk hier de pagina.