Community Building voor én met studenten


Op de Spinozacampus worden 1250 zelfstandige studio’s verhuurd aan studenten door woningcorporatie DUWO. In de aangelegen studentencomplexen Daalwijk en Echtenstein, beiden ook beheerd door DUWO, wonen elk ook 230 (internationale) studenten. Dit zorgt voor een buurt met ruim 1700 studenten.

Uit de input, verzameld door student beheerders, is gebleken dat de campus over het algemeen een fijne plek is om te wonen. Er wonen veel verschillende mensen uit verschillende culturen. De meeste bewoners genieten van hun eigen ruimte en men woont onder het motto ‘leef en laat leven’. Wel is gerapporteerd dat er weinig contact tussen de bewoners is: veel buren kennen elkaar niet of amper. 

Om deze reden zijn er vanaf augustus 2022 zes enthousiaste Community Builders aan de slag gegaan om te werken aan de sociale cohesie en het gevoel van veiligheid op de Spinozacampus. Met als doel de bewoners in verbinding met elkaar te laten maken, zodat dit een plek wordt waarvan studenten zeggen: “Ik zou willen dat ik op de Spinozacampus woonde.”


In dit filmpje vertellen een paar Community Builders over hun ervaringen en hun motivatie om te bouwen aan deze community.

 

 

Inclusie en activatie


Community Building is onderdeel van de grotere thema’s inclusie en activatie. Met inclusie en activatie bedoelen wij vooral het betrekken van verschillende groepen mensen – zoals ouderen, statushouders, kwetsbare jongeren en studenten – bij de maatschappij en bij onze projecten. Hierbij proberen wij hen te stimuleren en te activeren om, samen met ons, bij te dragen aan een leefbare stad waar mensen op elkaar kunnen bouwen. Samen met de bewoners, met de buurt en met elkaar. Op die manier kan iedereen op een bepaalde manier een bijdrage leveren.

Afgelopen semester hebben wij kunnen zien dat er nog meer groepen betrokken zijn in onze projecten. Bij New Beginnings, een appartementencomplex in Amsterdam Nieuw-West, wordt er een extra focus gelegd op twintig enthousiaste en gedreven meiden die hier een plek krijgen om te wonen. Zij krijgen de kans om een nieuw begin te maken en daar zetten onze Community Builders zich graag voor in. Bij het project (V)erken Stagediscriminatie doen twee Young Professionals onderzoek naar stage discriminatie op Hogeschool Windesheim. En dus ook op de Spinozacampus in Zuidoost! Hier focussen de Community Builders zich op het verhogen van het welzijn van studenten, door samen te bouwen aan een thuis voor iedereen.

Wij zijn erg benieuwd wat deze drie mooie projecten zullen opleveren. En hopen wij natuurlijk nog veel meer diverse groepen mensen te betrekken en daarmee ook zoveel mogelijk impact te maken. Heb jij ideeën? Neem dan vooral contact met ons op!