Het Rozenprieel is in 2010 aangewezen als een aandachtsbuurt. De gemeente Haarlem heeft met woonstichting Ymere en (sociale) partners uit de buurt een wijkaanpak geformuleerd om de leefbaarheid te vergroten. De studenten dragen hieraan bij door bewoners te verbinden, enthousiasmeren en activeren bij hun inzet in de wijk. Het doel is het versterken van een duurzaam netwerk van actieve bewoners. De studenten gaan aan de slag met deelprojecten binnen de thema’s Groen & Schoon en Verbinding & Participatie.

Er zijn al veel initiatieven en voorzieningen in het Rozenprieel. De studenten zijn begonnen met een buurtanalyse. Hierbij gingen ze in gesprek met de bewoners en verschillende partijen en sloten ze aan bij bestaande activiteiten. Daarna formuleerden zij kleinere deelprojecten die volgens hen bijdragen aan de uitdagingen in de wijk en de behoeften van de bewoners. De studenten richten zich op het verstevigen en verbeteren van wat er al is. Zo werken ze samen aan een grotere zichtbaarheid van de partijen en aan het verbinden van bewoners aan de bestaande faciliteiten. Voorbeelden van projecten die de studenten uitwerken zijn het nieuw leven inblazen van de buurtwebsite, de realisatie van een buurtcompostbak en een samenwerking met de kinderwijkraad.

Lokale glossy ‘De Roos’ publiceerde een mooi artikel over deze uitdaging en wie de geluksvogels zijn die aan dit project mogen werken. Lees het hieronder!


rozenprieel