Zicht op Duin

Sinds september 2018 wordt er studentenonderzoek verricht in het gebied Zicht op Duin in Almere Poort. Dit gebied heeft veel stedelijke ontwikkelingen, voornamelijk bestaande uit appartementencomplexen. Vandaar is het van belang om te onderzoeken hoe overlast van auto’s in de buurt vermeden kan worden. Het is daarom belangrijk dat de parkeervoorzieningen rondom deze complexen zorgvuldig en goed gerealiseerd zijn.

Om de stand van zaken in kaart te brengen en de frisse, creatieve blik van studenten naar binnen te halen, besloten projectmanagers Sjoerd Spanjer en Peter van der Dussen in september 2018 (zie hier) een onderzoek met Almeerse studenten op te zetten. Dit werd gerealiseerd vanuit de gemeente Almere, in samenwerking met Academie van de Stad. Een team van tweedejaars studenten van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit aan het Windesheim Flevoland, hebben zich tot en met januari volop ingezet om van een aantal kavels in Zicht op Duin een goed beeld te creëren qua parkeervakken. Het gedreven team bestaat uit t Irfan, Dominik, Julian en Maurice. In hun onderzoek rapportages lieten zij duidelijk zien wat er aanwezig was, zoals de gerealiseerde bruikbare parkeerplaatsen. Maar ook hetgeen dat gerealiseerd had moeten zijn, conform de contracten tussen bouwbedrijven en de gemeente Almere.

Meer Zicht

Desondanks er was nog meer inzicht nodig in de kavels in Zicht op Duin. Vandaar dat Peter van der Dussen samen met Yassin Elouardani en Henk Talsma namens de gemeente Almere het project heeft laten vervolgen. En zo geschiedde! Dit vervolg project Parkeren in Poort was in de periode februari tot en met maart. Twintig eerstejaars studenten van dezelfde opleiding onderzochten de parkeerplaatsen van overige kavels in het gebied Zicht op Duin. Door te tellen, meten en gegevens te berekenen, zijn er voor alle onderzochte kavel bondige rapportages opgesteld. Hierin beschrijven de studenten de kwaliteit en bruikbaarheid van parkeervakken.

Ter inspiratie van de studenten was er op 15 februari 2019 een interessante en leerzame rondleiding door het gebied. Dit was georganiseerd in samenwerking met Peter van der Dussen, Yassin Elouardani en verkeerskundige Henk Talsma, namens de gemeente Almere. Hiervoor kregen de studenten en docent Dirk Verlinde meer informatie over het gebied, maakten kennis met de eerste bijzonderheden op parkeerplaatsen en stelden binnen de kortste tijd al kritische vragen. Zoals een parkeervak dat te smal was tot een parkeerplaats waar binnen een straal van 10 meter geen straatverlichting te vinden was; er was voldoende gespreksstof!


Analyses, rapporten en parkeren

Na een periode van analyseren en meten zijn de kavelrapporten inmiddels afgerond en netjes opgeleverd aan de opdrachtgevers. Bovendien hebben de studenten kruispunttellingen verricht door heel Almere. De rapportages hiervan bieden veel inzicht in de uitdagingen en successen rondom het parkeren per kavel in Zicht op Duin. Evenals het gebruik van de desbetreffende kruispunten.

De studenten waarderen de kans om een actieve rol te spelen in dit project en hebben hun deelname aan het project als een zeer leerzame periode ervaren. Zij blikken positief terug op het feit dat zij hun expertise in het professionele werkveld konden toepassen en hiermee bijdragen aan de leefbaarheid voor bewoners in Almere Poort!

parkeren in poort