Op 22 maart werden de bekende rollen omgedraaid: mbo-studenten van het Utrechtse ROC Midden Nederland kwamen met een advies aan de pensioensector. Drie weken lang gingen de studenten in het PensioenLab met elkaar in gesprek over pensioenen. Met behulp van hun pensioenpot vol chocolademunten brainstormden ze over het pensioen en jongeren.

Ze stelden zichzelf de vraag hoe mbo’ers beter betrokken kunnen worden en wat jongeren belangrijk vinden aan hun pensioen. Dit deden zij niet alleen voor zichzelf, maar met name om hun generatie een stem te geven. Justine Feitsma, penningmeester van het PensioenLab en voorzitter van CNV Jongeren: “De studenten gaven ons mooie voorbeelden van hoe we nog beter de verbinding met jongeren kunnen maken rondom pensioen, bijvoorbeeld door het actueler te maken voor jongeren zelf.”

Om met een concreet advies te komen kregen de jongeren in meerdere bijeenkomsten uitleg over hoe de pensioenwereld werkt en wat de uitdagingen daarin zijn. Met als meest belangrijke vraag: hoe kunnen jonge mbo-ers beter betrokken worden in de pensioensector? Eén van de deelnemers gaf hierbij aan: “Zorg dat je gastlessen geeft die ook echt interessant zijn, gegeven door jonge mensen en in jip-en-janneketaal.”

Om het frisse geluid van de studenten nog beter aan het licht te krijgen worden hun adviezen niet alleen gedeeld met bestuurders van Stichting PensioenLab, maar ook op 17 mei tijdens de jaarafsluiting. De studenten presenteren daar hun adviezen aan een grote groep professionals uit de pensioenwereld.

De mbo’ers die meedoen aan dit traject zijn studenten van ROC Midden Nederland. In samenwerking met stichting Academie van de Stad runnen de studenten een paar uur per week een wijkloket in Utrecht: Loket 1. Hier ondersteunen ze buurtbewoners met juridische, financiële en administratieve vragen. En inmiddels ook met vragen over pensioenen.

 

Vanuit het kantoor van CNV Jongeren presenteren de studenten hun adviezen. Foto door Babette Schenkels.

 

Stichting PensioenLab is een samenwerking tussen de jongerenvakbonden CNV Jongeren, FNV Young & United en VCP Young Professionals met als doel de belangen van jongeren in de pensioendiscussie te behartigen. Het traject met mbo’ers is tot stand gekomen met Academie van de Stad en ROC Midden Nederland.

Dit persbericht werd op 23 maart 2022 gedeeld op de website van CNV Jongeren. Neem contact op met content manager Babette Schenkels voor meer informatie.