In eerste instantie zou de Denktank een evenement organiseren in een vorm van een debat waarin jongeren van de Aanpak Spotlicht samen met werkgevers in gesprek zouden gaan over wederzijdse vooroordelen. Deze jongeren hebben namelijk te maken met vooroordelen op en over het werk en dat kan een negatief effect hebben op hun kansen op de arbeidsmarkt. Dit gesprek zou fungeren als brug tussen werkzoekende en werkgever. Door de huidige Corona-crisis hebben we gekozen voor een andere insteek van dit gesprek. De Denktank is, in samenwerking met Aanpak Spotlicht, op zoek gegaan naar een vernieuwende, alternatieve manier om te blijven verbinden op afstand.

Aanpak Spotlicht

Aanpak Spotlicht van de gemeente Amsterdam is een initiatief van het Jongerenpunt dat in 2018 gestart is met het doel om de jongeren ​jobready ​te maken. Dit doen zij door o.a. het zelfvertrouwen van jongeren te verhogen, informatie te geven over werk en samen te kijken naar hoe de kwaliteiten ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt. Voor de begeleiding krijgen de jongeren onder andere een jongerenadviseur en ​jobhunter ​toegewezen. Ook wordt het inwerken de werkgevers gemakkelijker gemaakt door de jongeren te begeleiden tijdens hun inwerkperiode.

Om te blijven verbinden op afstand verschijnt nu op Spotify elke twee weken een nieuwe aflevering van de podcast ‘​Werk aan de Winkel’​; waarin een aspect van de arbeidsmarkt wordt uitgelicht. In gesprekken met experts op het gebied van HR en diversiteit wordt er vanuit verschillende perspectieven gekeken naar hoe de arbeidsmarkt en het sollicitatieproces verbeterd kan worden. Als luisteraar word je in 30 minuten per aflevering klaargestoomd om bij te dragen aan inclusiviteit. Er wordt aandacht besteed aan ​soft skills​, integratie op de werkvloer en inclusie.

In samenwerking met gemeente Amsterdam

De vijf afleveringen van de podcast zijn ontwikkeld in samenwerking met gemeente Amsterdam vanuit de Aanpak Arbeidsdiscriminatie. Om deze podcast te ontwikkelen heeft de denktank nauw samengewerkt met Aanpak Spotlicht. Deze aanpak wordt tevens in aflevering twee van de podcasts toegelicht door een jongerenadviseur, wsp-adviseur en ​jobhunter​ van Aanpak Spotlicht. In aflevering drie vertelt een ​jobcoach van Aanpak Spotlicht over ​soft skills.

Inzet podcast

De podcast kan onder andere worden ingezet om achtergrondinformatie te bieden voor toekomstige (interne) bijeenkomsten en om mee te geven aan klanten vanuit o.a. de Aanpak Spotlicht. Met de podcast wordt een poging gewaagd om indirect de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Er is genoeg Werk aan de Winkel. Werk jij ook mee? Bekijk de onderstaande video of beluister de podcast via Spotify ‘​Werk aan de Winkel​’.  Draag bij aan inclusie op de arbeidsmarkt!

Achtergrondinformatie

Sinds september 2019, zetten vijf studenten uit Amsterdam zich in opdracht van Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie vanuit Academie van de Stad in om arbeidsdiscriminatie bespreekbaar te maken en aan te pakken. In november vorig jaar stonden zij, i.s.m. team 50+, vier dagen lang op pleinen in de vijf stadsdelen van Amsterdam. Er is met voorbijgangers gesproken over vooroordelen en beeldvorming over 50-plussers. Het tweede evenement vond, i.s.m. met Team Spotlicht, in de week van 24 februari plaats. Jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een niet-westerse migratieachtergrond hebben de kans gekregen om in gesprek te gaan met een werkgever op locatie. Voor het derde evenement is er een inspiratie dag op papier georganiseerd voor 50-plussers die gelijk ingezet kan worden door team 50+ zodra de huidige Corona-crisis voorbij is. Deze podcast is de vierde creatie van de denktank.

Lees hier over het ontstaan en de plannen van de Denktank. Bekijk ook de video met resultaten van het eerste event!