Dit jaar werd er voor het eerst een Dialoogdag in opdracht van stadsdeel Oost georganiseerd. Al jaren vindt dit project in opdracht van Stadsdeel West plaats. Dialoogdag is een dag waarop leerlingen van verschillende scholen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen rondom identiteit. De studenten die de dag organiseren, hebben één ding gemeen; ze volgen allemaal dezelfde minor. Verder blijkt het een diverse groep te zijn wat betreft de bachelor studies. Ik vraag zes studenten naar hun ervaring met het organiseren van de dag. Ze blijken allemaal een andere studieachtergrond te hebben. De studenten die meewerken aan dit artikel studeren: de Leraren opleiding Engels, Human Resource Management, Pedagogiek, International Lifestyle Studies en Audiovisuele Media.

Wijze les
De studenten in gesprek met elkaar en een aantal leerlingen net voordat de Dialoogdag van start gaat.

Verschillende studies

Als ik ze vraag wat ze vanuit hun eigen opleiding hebben meegenomen naar de organisatie en uitvoer van de Dialoogdag volgen er uiteenlopende antwoorden. Sommige studenten, zoals Souhaila, hadden door hun pedagogische achtergrond al veel ervaring met het omgaan met middelbare school leerlingen. Hierdoor konden ze workshops bedenken die bij de doelgroep aansluit. Terwijl Anna, die International Lifestyle Studies studeert, gemakkelijk creatieve concepten omzet in praktisch uitvoerbare plannen. Op deze manier werkt de organisatie van de Dialoogdag erg inclusief.

Toch bleken er ook beren op de weg. Je raadt het al; de huidige pandemie. Toen er strengere maatregelen werden aangekondigd, is er besloten om de organisatie te richten op twee middelbare scholen. Terwijl er gepland stond om de gehele Dialoogdag op een school te organiseren. Geen nood aan de man, alleen wel wat extra werk. De organisatie was erop gebrand dat de leerlingen alsnog met elkaar in gesprek konden over het thema identiteit.

Wijze stress lessen

Alisha, student Human Resource Management, noemt het inrichten van de Dialoogdag ‘soms stressvol’. “Vooral nadat de plannen gewijzigd moesten worden vanwege de corona-crisis. Nadat we twee workshops moesten samenvoegen was er wat onrust onder de studenten.” Want welke keuze wordt er gemaakt? En wie geeft er een definitieve klap op? Daar moest de groep samen uit zien te komen. Tijdens het organiseren van zo’n dag leren studenten dus niet alleen organiseren, planningen maken en uitvoeren, maar ook samenwerken en omgaan met interne strubbelingen. “Ik heb geleerd om rustig te communiceren wanneer er een meningsverschil is”, legt Alisha uit.

Wijze les
Hier zie je een van de studenten in gesprek met een aantal leerlingen op de Dialoogdag Oost.

Het thema van deze Dialoogdag is identiteit. Dat kan best een ingewikkeld onderwerp zijn om over te praten met een klas met veertien- en vijftienjarigen. Als ik de studenten vraag wat ze daarvan geleerd hebben, zegt Alisha direct dat ze geleerd heeft om zelf te participeren in het gesprek. Ze vervolgt: “Wanneer dit niet of nauwelijks gebeurt, bereik je minder snel de veilige en open sfeer waarin je zo’n gesprek graag voert.” Ook komen we even terug op Floor, die aan het begin van dit artikel vertelde dat ze heeft geleerd dat mensen altijd bereid zijn iets van henzelf te geven. Ze legt uit: “Dit kan zijn door een persoonlijk verhaal of advies te delen maar ook in het meedenken of aanschaffen van spullen. Het is heel mooi om dit in je hoofd te houden bij volgende projecten en/of ontmoetingen.”

Langere versie

Anna, student International Lifestyle Studies, geeft aan dat ze heeft geleerd dat er achter ieder mens een verhaal zit: “Je ziet het niet altijd direct, maar het is wel zo.” Melani, student Pedagogiek, laat weten dat het praten over identiteit best ingewikkeld is, vooral omdat het zo’n breed begrip is. “Identiteit is voor iedereen anders.” Als ik ten slotte vraag of ze nog iets mee willen geven voor een eventuele volgende keer, volgt vooral het antwoord dat het te kort was. Een mooie tip om volgend jaar een nieuwe langere versie te organiseren!

Lees hier meer over de Dialoogdag of bekijk onze post op Instagram.