De gemeente Almere wil het belang van onze Grondwet uiting geven door bewoners en bezoekers van het Stadhuis met elkaar in gesprek te laten gaan over de grondwetbeginselen. Op korte termijn is het daarom wenselijk voor de gemeente om te inventariseren bij welke instanties het beste een subsidieaanvraag ingediend kan worden om de interactieve uiting van de grondwet te realiseren. Rechtenstudenten die deelnemen aan de co-maker Oriëntatie Law aan Windesheim Almere hebben het afgelopen semester onderzocht op welke wijze een subsidieaanvraag ingediend kan worden om de interactieve uiting van de grondwet te realiseren. De studenten leren op deze manier hoe zij het beste een subsidie kunnen indienen, welke belemmeringen er bestaan in deze context en wat voor aanbevelingen gedaan kunnen worden aan de gemeente om de uiting te bekostigen middels een subsidie.

Studenten Rechten van Windesheim Almere pitchen hun ideeën aan de opdrachtgever tijdens de eindbijeenkomst

 

Dit project is een vervolg op een eerder onderwijsproject, waarin op basis van veldonderzoek van de studenten is geconcludeerd dat zowel een uiting van Artikel 1 en de interactieve uiting van de Grondwet positief worden ontvangen door bewoners van Almere en bezoekers van het Stadhuis. 

Barbara is de projectcoördinator van dit project en heeft in deze functie de verschillende studentengroepen begeleid. Wij vroegen haar wat zij het leukste vindt aan het coördineren van dit onderwijsproject: 

“Het mooiste is om te zien welke groeispurt studenten meemaken tijdens het project. Ik word het meest blij als ik zie dat studenten daadwerkelijk iets hebben geleerd van hun praktijkopdracht en het proces ernaartoe. Ze werken bij ons voor echte opdrachtgevers aan echte vraagstukken. Leren staat hierbij voorop. In dit project specifiek zag je dat studenten nog niet wisten waar ze aan begonnen, maar aan het einde van het project een idee hebben neergezet dat zij hebben gepitcht aan de burgemeester en wethouders tijdens een politieke markt.  Op deze manier zie je van dichtbij wat de daadwerkelijk impact is van een onderwijsproject. En ook de activiteiten die je op een dagelijkse basis uitvoert.”

Studenten bedrijfskunde van Windesheim Almere presenteren hun ideeën tijdens de politieke markt in januari 2020

 

Meer lezen over dit project? Zie dit eerder verschenen artikel