Interactieve uiting van Artikel 1

Voor de zomervakantie is een groep studenten Bedrijfskunde en een minorgroep studenten Management Consultancy van het Windesheim Almere gevraagd dit vraagstuk verder te onderzoeken. Om vervolgens de gemeenteraad van een advies te dienen. Op basis van het veldonderzoek van de studenten is geconcludeerd dat zowel een (interactieve) uiting van Artikel 1 positief is ontvangen. Tegelijkertijd blijkt ook dat inwoners en bezoekers bij ongewijzigd beleid niet bereid zijn om het Stadhuis daadwerkelijk te bezoeken om deel te nemen aan een interactieve uiting. De focus van de interactieve uiting, zoals bedacht door de studenten, is daarom gericht op de dagelijkse bezoekers. Zij adviseren om in het Stadhuis een hologram te plaatsen die informatie versterkt over de Grondwet.

Buiten het Stadhuis willen de studenten een beeldmerk of ‘trigger’ om mensen nieuwsgierig te maken naar de uiting. Het onderzoek laat zien dat de groepen de meerwaarde inziet gelijkwaardigheid uitdragen in Almere. Het multiculturele karakter van Almere leent zich uitstekend om diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid vorm en inhoud te geven. 

Eerste transgender zebrapad van Europa geopend in Almere.

 

Vervolg onderzoek

In de periode september – januari 2021 heeft een groep studenten van de opleiding Communicatie Windesheim een vervolg onderzoek gedaan. Hier bekeken zij welke online en offline strategieën het beste toegepast kunnen worden om de uiting te realiseren. Hieruit kwamen diverse ideeën naar voren, zoals de inzet van lokale influencers. Of het gebruik van diverse community vormen zoals een Grondwetcafé. Maar ook waargebeurde verhalen vertellen en adverteren met Facebook video.  

Uitingen realiseren

Het idee is om op basis van de eindbevindingen van zowel de studenten Bedrijfskunde als Communicatie in de zomer van 2021 de diverse uitingen te realiseren. Op korte termijn is het daarom wenselijk om te inventariseren bij welke instanties het beste een subsidieaanvraag ingediend kan worden. Rechtenstudenten die deelnemen aan de comaker Oriëntatie Law aan Windesheim Almere onderzoeken momenteel op welke wijze zij de aanvraag het beste kunnen indienen om te realiseren. De studenten leren op deze manier hoe zij het beste een subsidie kunnen indienen. Maar ook welke belemmeringen er bestaan in deze context. En wat voor aanbevelingen gedaan kunnen worden aan de gemeente om de uiting te bekostigen middels een subsidie.

De opdrachtgever

Op 16 maart hebben de studenten hun plan van aanpak gepresenteerd aan de opdrachtgever. We spraken opdrachtgever Eric Edens na de presentatie: 

 

“Voor het realiseren van een uiting over de Grondwet heeft de gemeente Almere de afgelopen periode door een studentengroep Bedrijfskunde en een minorgroep Management & Consultancy laten uitzoeken of bij onze inwoners behoefte is om meer te weten over de grondrechten en is geadviseerd om een moderne  interactieve uiting te realiseren. Het afgelopen half jaar heeft een studentengroep communicatie geadviseerd over in te zetten communicatieacties en wordt nu door een 3e studentengroep gewerkt aan het binnenhalen van subsidies, zodat er nog meer mogelijk is. Mooi dat alle studenten vanuit hun eigen invalshoek ons hebben geholpen om de uiteindelijke uiting meer van en voor Almere te laten zijn. Studenten in the lead en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid? Bij de gemeente Almere kan het.”

Subsidieaanvraag

De studenten Rechten gaan in deze eerste fase in gesprek met o.a. subsidie experts van de gemeente Almere en diverse subsidie instanties.  Aan het eind van het project dienen zij een subsidieaanvraag in bij diverse relevante instanties.  Met dit onderwijsproject beogen we gezamenlijk gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie hoog op de agenda te plaatsen voor de stad Almere. 

Studenten rechten Windesheim Almere presenteren hun werkplan tijdens online bijeenkomst aan opdrachtgever.