Interactieve uiting

De Gemeente Almere wil het belang van onze Grondwet uiting geven. Daarom willen zij het stadhuis van Almere inrichten als het Huis van de Stad. Een ruimte waar inwoners en bezoekers elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. Op basis van eerder veldonderzoek van de studenten is geconcludeerd dat zowel een uiting van Artikel 1 en de interactieve uiting van de Grondwet positief worden ontvangen door bewoners van Almere en bezoekers van het Stadhuis.

Tegelijkertijd blijkt ook uit de resultaten dat deze groepen bij ongewijzigd beleid niet bereid zijn om het Stadhuis daadwerkelijk te bezoeken om deel te nemen aan een dergelijke interactieve uiting. De focus van de interactieve uiting zoals bedacht door de studenten is daarom gericht op de dagelijkse bezoekers van het Stadhuis. Daarom is ook geadviseerd om in het Stadhuis een hologram te plaatsen die informatie kan verstrekken over de Grondwet. En ook om buiten het Stadhuis een beeldmerk of ‘trigger’  te plaatsen. Dit om mensen nieuwsgierig te maken naar de uiting.

Het onderzoek maakt wel kenbaar dat de bewoners en bezoekers de meerwaarde inzien van het uitdragen van gelijkwaardigheid in de stad Almere. Het multiculturele karakter van Almere leent zich uitstekend om diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid vorm en inhoud te geven.

Realisatie door subsidieaanvragen

In de periode september – januari 2021 heeft een groep studenten van de opleiding communicatie Windesheim bekeken welke online en offline strategieën het beste toegepast kunnen worden om de uiting te realiseren. Hieruit kwamen diverse ideeën naar voren. Zoals de inzet van lokale influencers. Maar ook het gebruik van diverse community vormen zoals een grondwetcafé, waargebeurde verhalen en videoadvertenties via Facebook over de grondwet. Het idee is om op basis van de eindbevindingen diverse uitingen ook daadwerkelijke te realiseren. Van zowel de studenten bedrijfskunde als communicatie.

Op korte termijn is het daarom wenselijk om te inventariseren bij welke instanties het beste een subsidieaanvraag ingediend kan worden. Dit om de interactieve uiting van de grondwet te realiseren. Rechtenstudenten die deelnemen aan de comaker Oriëntatie Law aan Windesheim Almere onderzoeken hoe zij de subsidieaanvraag moeten indienen om de interactieve uiting te realiseren. De studenten leren op deze manier hoe zij het beste een subsidie kunnen indienen. Maar ook welke belemmeringen er bestaan in deze context. En tot slot welke aanbevelingen het beste werken voor de gemeente om de uiting te bekostigen.