“Het was interessant om te zien dat vooral grote winkelketens en horeca zich in het centrum vestigen, waardoor er als het ware een monocultuur ontstaat. En dat het toerisme zo gestimuleerd door zoveel mogelijk mensen naar het centrum te trekken. Voor kleine ondernemers is bijna geen plek,” vertelt Indi.

Tijdens het onderzoek vroegen de studenten mensen op straat naar hun mening over het horeca- en winkelaanbod. Ook kwamen de studenten in contact met een actiegroep die juist kleine ondernemers een kans wil bieden om zich in de binnenstad te (blijven) vestigen.

Indi: “Bij andere cursussen was ik gewend om literatuur te zoeken, te lezen en te schrijven. Nu ging ik echt het veld in, moest ik rondbellen om afspraken met mensen in te plannen en heb ik mensen geïnterviewd. Dat was echt motiverend.”

Leerzame periode

Tijdens de cursus was Academie van de Stad, een stichting die maatschappelijke projecten opzet voor studenten en zich zo inzet voor de leefbaarheid van de stad, verantwoordelijk voor de coördinatie. Projectcoördinatoren begeleidden het proces, zorgden voor het contact met Centrum Management Utrecht en organiseerden bijeenkomsten waar de studenten de voortgang van hun onderzoek presenteerden. Sinds september loopt Indi zelf stage bij Academie van de Stad. Ze is studentcoördinator van het project Buurten, waarbij studenten van de opleiding Social Work welzijnsorganisatie Abrona ondersteunen in het maken van verbindingen in de buurt. Indi coördineert het proces, is het eerste aanspreekpunt voor alle partijen en regelt de dagelijkse gang van zaken rondom de organisatie van het project.

Indi: “In deze stage heb ik veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Het is een heel leerzame periode, ik heb moeten leren om me flexibel op te stellen, creatief en oplossingsgericht te denken, samen te werken met mensen uit met verschillende leefwerelden en verschillende belangen. En mede door mijn eigen ervaringen met het onderzoek voor Centrum Management Utrecht weet ik hoe ik de studenten kan motiveren om werkelijk impact te hebben.”

Aan tafel bij

Komend collegejaar zal Indi de bachelor Culturele Antropologie afronden, maar ze twijfelt nog waar ze haar afstudeeronderzoek gaat uitvoeren. “Nicaragua of Guatemala hebben mij altijd heel interessante opties geleken, maar het motiveert mij ook enorm om iets te betekenen voor mensen die dat nodig hebben. Ik weet nu dat ik ook hier in Utrecht maatschappelijke impact kan maken.”

Dat laatste deed ze al toen ze aanschoof bij het overleg van de onderhandelaars van de nieuwe coalitie voor de Provinciale Staten. Onder leiding van Academie van de Stad deelden Indi en enkele andere studenten hun dromen voor de toekomst en namen vervolgens deel aan een informeel gesprek met de onderhandelaars.

Indi: “Ik vond de insteek heel mooi dat een groep maatschappelijk betrokken jongeren ervaringen mocht delen en dat er oprecht interesse werd getoond voor de verschillende projecten waar we mee bezig zijn.”

Community Service Learning aan de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht wil een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het opleiden van studenten die bekend staan om hun maatschappelijke betrokkenheid. Het verhaal van Indi Reiding illustreert hoe Community Service Learning, ervaringsgericht onderwijs waarin studenten, docenten en externe partijen samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken, een manier is om dit doel te bereiken.

Dit artikel is geschreven door de communicatie van Universiteit Utrecht.