De specifieke vraag of opdracht voor studenten verschilt per locatie. De studenten inventariseren de behoeftes en uitdagingen van de locaties door in gesprek te gaan met medewerkers en cliënten. Het project draait om een praktische aanpak voor concrete ondersteuningsvragen. Het belangrijkste is dat zij gaan ‘buurten’, maar studenten kunnen in meer opzichten bij de locaties ervaren, ondersteunen en helpen. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld een product of dienst realiseren ten behoeve van de cliënten en daarbij draagvlak weten te creëren in de buurt. Studenten kunnen daarbij een verkenning maken van het lokale ondernemerslandschap en in co-creatie met hen een aanpak opstellen en uitvoeren. Of verbindingen leggen met mensen uit de buurt om cliënten in de primaire (leef)omgeving te versterken en te verbinden. De studenten stemmen dit gedurende het project continu af met de professionals van deelnemende locaties.

De tweedejaars studenten Social Work worden begeleid en ondersteund door twee ouderejaars studentcoördinatoren, die drie dagen per week stage lopen bij Academie van de Stad. Zij coördineren onder begeleiding van de projectcoördinator van Academie van de Stad het proces, zijn het eerste aanspreekpunt voor betrokken partijen en regelen de dagelijkse gang van zaken omtrent de organisatie van het project. Daarnaast doen zij een eigen (afstudeer)onderzoek voor Abrona.