Het project Warme Wijken

Voor het vierde jaar op rij heeft Academie van de Stad in opdracht van verschillende gemeenten een groot bewonersonderzoek opgezet onder de noemer ‘Warme Wijken’. Het doel? Meer inzicht verkrijgen in de maatschappelijke kant van de energietransitie op buurtniveau. Het afgelopen najaar zijn 160 studenten Sociologie van de Universiteit Utrecht in Amersfoort, Houten en Veenendaal de wijk ingetrokken om bewoners te spreken over hun betrokkenheid bij de energietransitie. Amersfoort deed in 2021 voor de tweede keer mee en Houten en Veenendaal voor de derde keer, waarbij in Veenendaal dit jaar de focus kwam te liggen op klimaatadaptatie.

 

Start in de wijk

Zoals ook in voorgaande jaren is het project begonnen met een ‘Start in de wijk’. Tijdens deze Start in de wijk kregen de studenten een rondleiding door de opdrachtgever(s). Hier werd hen meer verteld over de achtergrond van de wijk en kregen ze meer te weten over de belangrijkste knooppunten in de wijk. Vervolgens zijn de studenten aan de slag gegaan met een literatuurstudie, op basis waarvan ze een vragenlijst voor de bewoners hebben geformuleerd. Met deze vragenlijst onder de arm zijn de studenten vlak voor kerst de wijk ingetrokken om met bewoners in gesprek te gaan. In Veenendaal maakten de studenten een kerstkaart die door de bus is gedaan om aan te kondigen dat ze zouden gaan aanbellen om met de bewoners in gesprek te gaan.

 

Warme Wijken
Foto 1: Rondleiding door de wijk

 

Hybride eindbijeenkomst Warme Wijken

De studenten presenteerden hun conclusies en aanbevelingen begin februari 2022 in een eindbijeenkomst. Drie jaar geleden vond de eindbijeenkomst met alle betrokkenen nog plaats in de prachtige Statenzaal van het Provinciehuis. Helaas was dit de afgelopen jaren door corona niet mogelijk. Gelukkig kon de eindbijeenkomst van dit jaar op een hybride manier plaatsvinden, met alle studenten in de collegezaal en een aantal opdrachtgevers online aanwezig.

 

Warme Wijken

Foto 2: Eindbijeenkomst 2018 in de Statenzaal

 

De meerwaarde van studenten

De opdrachtgevers zijn blij met de uitkomsten. Niet alle uitkomsten kwamen als een verrassing, maar er waren zeker een aantal eyeopeners over onder andere welke specifieke manieren van informatievoorziening die bewoners prefereren, over welk aspect van de energietransitie de bewoners meer informatie zouden willen hebben en hoe de gemeente kan segmenteren in de aanpak per wijk en per aspect van de energietransitie.

De opdrachtgevers zijn niet alleen tevreden met de uitkomsten, maar de inzet van studenten heeft volgens hen nog een andere meerwaarde. Gemeente Amersfoort: “Van bewoners krijg je een nieuw beeld, en het enthousiasme en de frisse blikken van studenten zijn fijn. Daarnaast is de sociologische blik van de studenten, en de interessante literatuurstudie die ze hebben gedaan, een goede aanvulling op het technische aspect van de energietransitie dat we al kennen”. Opdrachtgever Patrick Aelmans van de gemeente Houten is ook tevreden met het resultaat. Daarnaast heeft hij studenten kunnen laten inzien dat werken bij de gemeente alles behalve saai is!