In september 2016 heeft de provincie Utrecht de Energieagenda uitgebracht, waarin de doelen en ambities van de provincie op het gebied van energietransitie worden beschreven. Deze agenda richt zich voornamelijk op het technische aspect van de energietransitie: bouwen van aardgasvrije huizen, toepassing van windenergie en de financiering van energieprojecten. De provincie Utrecht is naast dit technische aspect van de energietransitie erg benieuwd naar welke beleidsinstrumenten vanuit sociaal perspectief ingezet kunnen worden om draagvlak en betrokkenheid te vergroten onder wijkbewoners. Uiteindelijk zijn het de bewoners zelf die een bijdrage leveren aan het aardgasvrij maken van hun wijk, door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te schaffen of hun huis beter te isoleren.

Studenten Sociologie van de Universiteit Utrecht gaan daarom aan de slag met wijkonderzoeken in de provincie Utrecht om te achterhalen wat belangrijke factoren zijn ten aanzien van de betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie. De studenten inventariseren daarbij het palet aan sociale beleidsinstrumenten en onderzoeken onder welke wijkcondities deze interventies al dan niet aanslaan. Op basis van dit onderzoek zullen de studenten aanbevelingen doen ten aanzien van de inzet van deze instrumenten en de rol van gemeenten en de provincie.